SPU sa prezentovala na jubilejnom Agrokomplexe

napísal

Na jubilejnom 40. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre, ktorá sa konala od 22. do 25. augusta, nechýbala ani Slovenská poľnohospodárska univerzita.  Návštevníkov zaujala svojou expozíciou, ktorú navrhla a vytvorila Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v spolupráci s Botanickou záhradou SPU, Kanceláriou komunikácie a práce s verejnosťou a Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou.

Jubilejný ročník poctil svojou návštevou prezident republiky Ivan Gašparovič, predseda vlády SR Robert Fico, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ľubomír Jahnátek, nechýbal ani český minister poľnohospodárstva Miroslav Toman, poľský minister poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Stanislaw Kalemba a ďalší hostia. V príhovoroch najvyšších štátnych predstaviteľov rezonovala problematika súvisiaca s názvom podujatia  Slovenský vidiek – kľúč ku kvalitným potravinám, potravinová bezpečnosť, založená na vlastnej produkcii, výrobe kvalitných, bezpečných a cenovo dostupných potravín.

Expozícia SPU v Nitre ponúkla návštevníkom výstavy formou posterových prezentácií informácie o akreditovaných študijných programoch jednotlivých fakúlt, doplnená bola najnovšími vedeckými monografiami vydanými Vydavateľstvom SPU, ale aj ďalšími publikáciami z dielne odborníkov našich fakúlt. Esteticky ju dotvorila zeleň, kvetinové aranžmány či výstava netradičných druhov zeleniny z botanickej záhrady. Jedinečnú atmosféru expozície dotvorila aj fotografia nočnej auly SPU z dielne Kancelárie komunikácie a práce s verejnosťou. Záujemcom o štúdium boli k dispozícii študijné príručky jednotlivých fakúlt a rôzne iné propagačné materiály, bližšie informácie im poskytovali aj  prítomní prodekani fakúlt. Veľký záujem bol aj o univerzitný dvojtýždenník Poľnohospodár a vedecké časopisy Acta. V rámci programu bola v expozícii slávnostne uvedená do života vedecká monografia Rez ovocných drevín, v prítomnosti autora doc. Ing. Olega Paulena, PhD., vedúceho Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI, ktorá vyšla s podporou Agriprint, s.r.o., v Olomouci, ČR.      

V expozícii SPU v pavilóne M1 privítal rektor prof. Peter Bielik  viacero významných hostí, medzi nimi ministra školstva Dušana Čaploviča, ambasádora Laoskej ľudovodemokratickej republiky na Slovensku Khamkheuanga Bounteuma,  ministra poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Poľskej republiky Stanislawa Kalemba, štátnu tajomníčku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prof. Magdalénu Lacko-Bartošovú, riaditeľa projektu DTC z Nadácie Steinbeis, Stuttgart, Jürgena Raiznera a zástupkyňu nadácie Anu Turcan, ako aj ďalších.

Novinkou tohtoročného Agrokomplexu bola aj jedinečná prezentácia Programu vidieka SR 2007 - 2013, s názvom Na potulkách naším vidiekom,  ktorá vznikla v spolupráci s FZKI SPU. Návštevníci mali možnosť zapojiť všetky zmysly do poznávania svojej krajiny prostredníctvom náučného chodníka a zažiť slovenský vidiek interaktívnou zážitkovou formou. Funkčný vodný mlyn, lány polí, malá farma so živými zvieratami, salaš, hmatový chodník, rôzne ukážky výcviku slovenských dravcov, s ktorými sa mohli aj odfotiť. Malých i veľkých zaujala tiež krava, ktorú mohli podojiť či funkčná pec, kde sa pripravoval čerstvý chlieb a cesnakové osúchy.  Pripravené bolo aj poradenstvo v sekciách a ochutnávka rôznych dobrôt.

V súťaži o Najlepší slovenský med vyhlásenej Slovenským zväzom včelárov v rámci veľtrhu AX získal prvé miesto v kategórii pastový med Ing. Ing. Jozef Čápek, doktorand na Katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat FAPZ SPU, a tak obhájil  minuloročné prvenstvo v rovnakej kategórii.

Na tohtoročnom veľtrhu sa prezentovalo asi 450 vystavujúcich firiem.

Späť