SPU sa podieľa na organizácii Agrofilmu

napísal

Najstarší filmový festival na Slovensku s prioritnou tematikou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka - Agrofilm,  otvoril svoje brány už po dvadsiaty deviaty raz. Spoluorganizátorom  tohtoročného podujatia je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Na slávnostnom otvorení, ktoré sa už tradične konalo 30. septembra  v Centre výskumu živočíšnej výroby v Nitre - Lužianky, sa zúčastnilo vedenie SPU na čele s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD.

Po úvodnom premietnutí  slovenského filmu  Norik muránsky od režiséra P. Pobočka,  vystúpila so slávnostným slovom štátna tajomníčka MPRV SR prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc., riaditeľka CVŽV a prezidentka festivalu AGROFILM Mgr. Dana Peškovičová, PhD., primátor Nitry Jozef Dvonč a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica.  

Do festivalu prihlásili filmári z 24 krajín štyroch kontinentov 152 filmov, najlepšie a najhodnotnejšie dielo festivalu získa cenu MAGNA MATER. Najviac filmov - 47 - je  prihlásených zo Slovenska, 25 z Nemecka,  16 z Českej republiky,  11 z Poľska. Pohľady na agrosektor ponúkli aj filmári z exotických krajín, z Iránu, Etiópie, Číny, Guiney-Bissau či  Izraela. Tradičné podujatie sa z objektov CVŽV presunie aj do priestorov oboch nitrianskych univerzít (Slovenská poľnohospodárska univerzita, Univerzita Konštantína Filozofa) a do nákupno – zábavného centra Galéria Mlyny Nitra.

Tohtoročný festival je obohatený o rôzne sprievodné podujatia pre odbornú aj laickú verejnosť.  Filmové projekcie obohatia diskusie a prednášky odborníkov a filmových tvorcov, ale aj ochutnávky kvalitných produktov živočíšneho pôvodu najmä slovenských producentov. V stredu (2. októbra) sa bude konať diskusné fórum pre chovateľov mäsového dobytka. Základom pre diskusiu budú inštruktážne filmy s komentárom odborníkov na témy: Hodnotenie kondície mäsového dobytka a jeho využitie v riadení stáda, Starostlivosť o trvalé trávne porasty a skúsenosti chovateľov „čo nezachytila kamera Farmárskej revue“. Súčasťou festivalu bude i vernisáž výtvarných diel v Centre výskumu živočíšnej výroby Nitra (Lužianky) a výstava fotografií v Galérii Mlyny.

V rámci festivalu sa 1.a 2. októbra 2013 (utorok a streda, 9.00 -13.00 h)v Kongresovom centre ŠD. A. Bernoláka  SPU v Nitre budú premietať vybrané filmy, ktoré obohatia odborné vedomosti študentov a prispejú k informovanosti zamestnancov SPU. Program premietania nájdete na www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/pozyvame-na-agrofilm/

Agrofilm potrvá do 4. októbra. Všetky informácie o programe festivalu nájdete na : www.agrofilm.sk.

 

Späť