SPU rekonštruuje zrkadlisko pred aulou aj študentský domov Nová doba

napísal

V areáli univerzity sa 26. októbra začali stavebné práce. Nový šat dostane bazén pred Aulou SPU a modernizácia čaká aj vnútorné priestory všetkých troch blokov študentského domova Nová doba.

Zrkadlisko pred aulou je jedným z deviatich objektov v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktoré Pamiatkový úrad SR v roku 2014 vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku. Vybudované bolo v roku 1966 podľa projektu architekta Vladimíra Dedečka a odvtedy prešlo niekoľkými úpravami. Podľa slov Tomáša Tótha, prorektora SPU pre investičný rozvoj, stavebné  práce budú zahŕňať kompletnú obnovu zrkadliska s premostením vrátane cirkulácie vody. Dodávateľom je firma Himbuilding, s.r.o., Tekovské Lužany, projekt vypracovala projekčná spoločnosť Global Design, Bernolákovo. Rekonštrukcia potrvá asi šesť mesiacov, výška nákladov bude 413 868 eur s DPH.

V novembri sa začnú stavebné práce aj v študentskom domove Nová doba. „V rámci obnovy bloku C sa uskutoční výmena hygienických zariadení, pričom dve izby budú mať spoločnú kúpeľňu,“ hovorí prorektor Tóth. „Rekonštrukcia bude zahŕňať aj výmenu podláh v izbách a na chodbách, nové povrchové úpravy stien a stropov, výmenu dverí na izbách za protipožiarne. Uskutoční sa tiež výmena všetkých inštalácií – ústredného kúrenia, zdravotechniky, elektroinštalácie, štrukturovanej kabeláže a vzduchotechniky pre odvod vzduchu z nových kúpeľní. V bloku A a B bude vymenené ústredné kúrenie,“ dodáva prorektor. Rekonštrukcia v celkovej výške 2,1 mil. eur s DPH bude financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dodávateľom je v Združenie AVA-Stav + B&R, práce budú ukončené do šiestich mesiacov.

Po ukončení stavebných prác budú izby v bloku C vybavené novým nábytkom. V súčasnosti sa pripravuje grafický návrh nábytku a proces verejného obstarávania.

 

Monitoring médií:

MY Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre dostane nový vzhľad

Nitra 24: Na SPU panuje stavebný ruch: Univerzita vynoví zrkadlisko aj internát

Späť