SPU podpísala Memorandum o spolupráci s OECD

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre podpísala Memorandum o spolupráci s OECD.

Memorandum, ktoré 2. októbra v sídle OECD v Paríži podpísal prorektor SPU v Nitre pre strategický rozvoj Drahoslav Lančarič, vytvára rámec pre krátkodobé stáže študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia na odborných direktoriátoch OECD. Za Organizáciu memorandum podpísal zástupca generálneho tajomníka Ulrik Vestergaard Knudsen. Memorandum zakladá možnosti spolupráce najmä s Direktoriátom OECD pre obchod a poľnohospodárstvo (TAD), ktorý aj ako prvý privíta stážistu SPU. Prorektor Drahoslav Lančarič v OECD okrem toho absolvoval aj sériu stretnutí s expertmi, s ktorými prediskutoval možnosti spolupráce v budúcnosti. Zástupca Agrodirektoriátu OECD Jonathan Brooks ocenil jasné zacielenie spolupráce na špecifické témy agrosektora, v ktorých má univerzita expertízu a ktoré sú relevantné aj z pohľadu problematík riešených v OECD. SPU v Nitre je po Ekonomickej univerzite v Bratislave druhou slovenskou univerzitou disponujúcou takýmto nástrojom spolupráce. Prorektor D. Lančarič zároveň vyjadril záujem SPU o zintenzívnenie spolupráce  v budúcnosti. Na záver svojho programu predstavitelia SPU rokovali s veľvyslancom SR vo Francúzsku.

                                                       Výstava publikácií OECD

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre v čase podpísania memoranda sprístupnila výstavu publikácií OECD, ktoré získala ako dar prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Dar predstavuje 42 titulov publikácií, niektoré aj vo viacerých exemplároch. Sú zamerané najmä na problematiku poľnohospodárstva a životného prostredia.

OECD ročne publikuje približne 500 titulov kníh, časopisov a online databáz. Kľúčové tituly publikuje v angličtine a francúzštine, štúdie zamerané na jednotlivé krajina aj v jazyku krajiny, ktorá je predmetom štúdie. Cieľom publikačnej politiky OECD je zvyšovať vplyv, relevantnosť a dostupnosť práce OECD v oblasti hospodárskych, environmentálnych a sociálnych otázok, v kľúčových technických otázkach prerokovaných v rámci vlád ako aj medzi nimi a dostupnosť rozhodnutí a odporúčaní Rady OECD. Veľká časť publikačných výstupov je dostupná aj online prostredníctvom OECD iLibrary.

Knihy budú vystavené v čitárni SlPK na Tr. A. Hlinku do konca októbra, potom budú záujemcom k dispozícii a na vypožičanie.

 

Späť