SPU opäť patrí k najudržateľnejším univerzitám na Slovensku

napísal

Zrealizované a plánované investície, ktoré zohľadňujú udržateľné riešenia, sa univerzite zúročili a v celosvetovom rebríčku UI Green Metric World University Rankings SPU v Nitre poskočila z 586. na 352. miesto a zaradila sa tak medzi top 500 svetových univerzít a top 10 univerzít v rámci V4, ktorých aktivity sú ohľaduplné k životnému prostrediu.

Univerzita bola hodnotená v rámci šiestich kategórií: infraštruktúra, energia a klimatické zmeny, odpad, voda, doprava a výučba. Medzi najlepšie hodnotené kategórie patrilo nakladanie s odpadom a výučba. V rámci areálu SPU v Nitre sa separuje odpad, študenti majú možnosť komunitného kompostovania. Predmety vyučované vo všetkých odboroch sú zostavené tak, aby obsahovali aj také, ktoré sa venujú udržateľným riešeniam v danej problematike a informujú študentov o klimatických zmenách.

Univerzita každoročne uskutočňuje workshopy, semináre a hackathony pre študentov stredných a vysokých škôl, ako aj pre pedagógov, zamerané na inovatívne nástroje v oblasti agropotravinárstva, zabezpečenia ochrany proti povodniam a suchu, zohľadňujúce ochranu prírodných zdrojov, ochrany zdravia spotrebiteľa, zabezpečenie vysledovateľnosti výroby a minimalizáciu potravinového odpadu.

Späť