SPU opäť na Celoslovenských dňoch poľa

napísal

Spoločnosť Profi Press, s. r. o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením agropodnikateľov, družstvo (ZAD) Dvory nad Žitavou zorganizovali 3.  a 4. júna  tretí ročník Celoslovenských dní poľa. Zástupcovia 130 subjektov podnikajúcich v agrosektore ponúkli prehliadku poľných pokusov odrôd poľnohospodárskych plodín, ochrany a výživy rastlín i poľnohospodárskej techniky. Dni poľa otvoril premiér SR Robert Fico. Pozvanie prijal aj minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. Účastníkom sa prihovoril aj rektor SPU, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Premiér vo svojom vystúpení hovoril o potravinovej a surovinovej bezpečnosti krajiny. „Slovensko je schopné sa zasýtiť vlastnými silami,“ uviedol R. Fico. „Slovensko je z dvoch tretín podhorskou a horskou krajinou, 40 % územia je zalesneného, máme dva a štvrť milióna hektárov ornej pôdy, lúk a pasienkov, čo je takmer polovica nášho územia. Napriek tomu 50 % potravín dovážame," povedal. Potravinová a surovinová bezpečnosť krajiny je jednou z priorít súčasnej vlády, ktorá sa spolieha aj na európske zdroje z nového programového obdobia. „Do roku 2020 by sme mohli dosiahnuť potravinovú sebestačnosť na úrovni 80 %."Zamerať by sme sa mali na podporu živočíšnej výroby.

„Som nesmierne rád, že postupnými krokmi a spoločnými silami dokážeme hodnotne zúročiť naše bohatstvo, ktoré nám dala do daru sama príroda a to prostredníctvom práce na poliach, na farmách, a tým zabezpečiť zvýšenie sebestačnosti Slovenska v sfére potravinárstva a poľnohospodárskeho priemyslu ako takého,“ povedal minister pôdohospodárstva Ľ. Jahnátek.

Rektor prof. P. Bielik návštevníkom podujatia krátko predstavil SPU ako synonymum poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku, ktorá v rámci tradičných i moderných študijných programov ponúka na svojich šiestich fakultách široké možnosti kvalitného vzdelávania.      

Novinkou tohtoročného podujatia bola bohatá expozícia Slovenského zväzu chovateľov v podobe malých hospodárskych zvierat – hydiny, králikov, holubov a výstava veľkých hospodárskych zvierat, kde sú zastúpené mäsové plemená hovädzieho dobytka, ovce a kozy. Pozemok 24 hektárov vyčlenený pre Celoslovenské dni poľa patrí poľnohospodárskemu podniku ZAD  v Dvoroch nad Žitavou. Podľa predsedu družstva Stanislava Becíka, dni poľa sa z roka na rok rozrastajú. Zvyšuje sa nielen počet vystavovanej techniky, sprievodných akcií, ale aj počet maloparcelových pokusov odrôd, hybridov, ochrany a výživy rastlín. Vystavovatelia predvádzajú, ako sa dá efektívne robiť rastlinná i živočíšna výroba.
Na tohtoročných Celoslovenských dňoch poľa bolo  zastúpených 24 druhov poľných plodín v 392 rôznych odrodách a hybridoch a k tomu 190 maloparcelových pokusov s chemickou ochranou a výživou rastlín. Vystavovatelia ponúkli prezentáciu 127 odrôd a hybridov jarín, čo bolo o 23 viac ako v predchádzajúcom ročníku. Najväčšie zastúpenie mal jarný jačmeň, jarná pšenica, cukrová repa, zemiaky, ovos siaty a hrach. Mimoriadne široké bolo zastúpenie ozimín. Založených bolo 270 maloparcelových pokusov odrôd a hybridov ozimín vrátane repky olejnej ozimnej od 23 osivárskych spoločností pôsobiacich na Slovensku.  Najväčšie zastúpenie z ozimín mala už tradične ozimná pšenica, ktorej bolo vysiatych 143 odrôd vrátane nových moderných hybridov pšenice. Podujatie bolo doplnené množstvom sprievodných akcií. S veľkým ohlasom sa už tradične stretla výstava a predvádzanie poľnohospodárskej techniky renomovaných výrobcov.

Na akcii nechýbalа ani expozícia SPU, ktorá bola opäť jedným zo spoluorganizátorov podujatia. Návštevníci  mali k dispozícii informačný materiál o študijných programoch na fakultách, vedecké časopisy fakúlt, spravodaj Poľnohospodár, propagačné materiály o celoživotnom vzdelávaní na SPU, realizácii projektu AgroBioTech, činnosti Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri SPU a ďalšie materiály. Pod gesciou pracovníkov Technickej fakulty SPU bola organizovaná akcia Predvádzanie techniky - Zásady správnej orby (odborný garant prof. Vladimír Rataj) a súťaž v orbe konským záprahom (odborný garant doc. Jozef Ďuďák).

Späť