SPU nadviazala bilaterálnu spoluprácu s nórskou univerzitou v Tromso

napísal

Z prostriedkov Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci Grantov EHP a Nórska sa 7. februára uskutočnilo stretnutie predstaviteľov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s výskumníkmi  na UiT The Arctic University of Norway. Cieľom iniciatívy s názvom Univerzitná spolupráca boli rozhovory o možnej spolupráci v oblasti vzdelávania, výskumu a spoločných vedeckovýskumných projektov.

Návšteva univerzity v Tromso nebola náhodná. Už v roku 2018 sem prostredníctvom programu Erasmus zavítali traja pedagógovia SPU. Počas terajšej návštevy rokovali zástupcovia SPU s prof. Laurou Jaakola, vedúcou výskumníčkou Klimatického laboratória Fakulty biovied, rybného hospodárstva a ekonómie, Leidulfom Lundom, výskumníkom UiT Katedry arktickej a morskej biológie, Jorgenom Molmannom, vedcom inštitútu NIBIO a ďalšími troma administratívnymi pracovníkmi sekcie medzinárodnej spolupráce UiT. Našli sa mnohé prieniky spoločným tém, obe univerzity sa zúčastňujú na rovnakých projektových výzvach a riešia veľmi podobné výskumné úlohy. Otvorila sa aj otázka mobilít študentov a zamestnancov.

Spolupráca oboch univerzít sa finalizuje prípravou podpisu Memoranda o porozumení.

Späť