SPU má 70-tisíceho absolventa. Je ním Martin Gašparovič z FAPZ

napísal

Na slávnostnej promócii absolventov inžinierskeho stupňa štúdia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre bol 4. júna promovaný aj Ing. Martin Gašparovič, ktorý sa zároveň stal 70-tisícim absolventom SPU. Z rúk rektora Dr.h.c. Ing. prof. Petra Bielika, PhD., si prevzal Pamätný list.

M. Gašparovič ukončil inžinierske štúdium študijného programu špeciálne chovateľské odvetvia s vyznamenaním. Ako prezradil, je aktívnym chovateľom, venuje sa chovu exotického vtáctva – papagájov, okrasnej hydiny a muflónov. „Mám 15 párov papagájov, asi sto kusov okrasnej hydiny rôznych druhov a farebných rázov hlavne na výstavné účely, ale aj dvoch muflónov  a barančeka. Som aktívnym členom Slovenského zväzu chovateľov a získal som aj viacero čestných ocenení za okrasnú hydinu na rôznych chovateľských výstavách,“ hovorí mladý chovateľ a úspešný absolvent. Podľa neho je celková situácia s chovom exotických zvierat na Slovensku pomerne zložitá. „Každý kto chce začať s chovom exotického vtáctva musí mať vedomosti nielen z oblasti potrieb chovu pre druh, ktorý si chce zadovážiť, ale aj dostatok poznatkov z oblasti práva, pretože drvivá väčšina vtákov chovaných v klietke patrí k ohrozeným a chráneným druhom. Nakladanie s chránenými živočíchmi a rastlinami upravuje medzinárodný dohovor tzv. CITES. Od všetkého potrebujete doklady a ich získavanie je zväčša spojené s byrokraciou,“ delí sa s vlastnými skúsenosťami. 

Svoje profesionálne pôsobenie vidí M. Gašparovič späté s chovateľstvom, aplikáciou vyštudovanej oblasti do praxe. „Mám šťastie, že práca je aj mojím koníčkom. Svoje budúce uplatnenie si viem predstaviť v nejakej výživárskej firme. Najskôr však plánujem pokračovať v doktorandskom štúdiu na svojej alma mater a svojej fakulte. Túžim získať hlbšie poznatky  z oblasti výživy bažantov,“ prezrádza svoje plány. Na záver ešte podotýka, že má úžasnú rodinu. „Za všetkými mojimi úspechmi či už študijnými alebo chovateľskými stoja aj oni, najmä mama a otec. Som šťastný, že spolu so mnou zdieľajú aj dnešný, pre mňa výnimočný deň, “ uzatvára M. Gašparovič.

 

Spravodajstvo v médiách:

Krásny rekord SPU v Nitre: Vychovala 70-tisíceho absolventa (Portál Nitra 24, 5. júna 2015)

http://nitra.dnes24.sk/krasny-rekord-spu-v-nitre-vychovala-70-tisiceho-absolventa-207471

Promócia 70-tisíceho absolventa (TV Nitrička, 5. 6. 2015)

http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/spravy/promocia-70-tisiceho-absolventa.html?page_id=4723

Jubilejný 70-tisíci absolvent SPU sa venuje chovu exotického vtáctva

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/jubilejny-70-tisici-absolvent-spu-nitra/19608-clanok.html (TASR, 5. 6. 2015)

http://agentury.sme.sk/c/7843416/jubilejny-70-tisici-absolvent-spu-sa-venuje-chovu-exotickeho-vtactva.html (SME, Agentúry, 5. 6. 2015)

http://www.hlavnespravy.sk/jubilejny-70-tisici-absolvent-spu-sa-venuje-chovu-exotickeho-vtactva/628724 (Hlavné správy, 5. júna 2015)

http://www.ucn.sk/spravy/jubilejny-70-tisici-absolvent-spu-sa-venuje-chovu-exotickeho-vtactva (Učiteľské noviny, 5. júna 2015)

Späť