SPU je členom medzinárodného agrárneho klastra

napísal

V rámci medzinárodnej odbornej spolupráce univerzít a výskumných ústavov rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., 14. februára v Debrecíne  (Maďarsko) podpísal zakladateľskú listinu s názvom Medzinárodný agrárny výskumno-vývojový klaster údolia rieky Tisy.

Zmluvu podpísalo 35 organizácií z piatich zúčastnených krajín z oblasti povodia Tisy.

Spoločným cieľom realizácie programu je medzinárodná integrácia výroby, ktorá má na zreteli bezpečné zásobovanie obyvateľstva potravinami, predovšetkým so zameraním na základné potraviny, ktoré možno vyprodukovať  v daných oblastiach. Podľa názoru zakladajúcich členov klastra, realizácia programu predpokladá aj vytváranie množstva nových pracovných miest.

tl_files/download/Pictures/Novinky/SPU je clenom medzinarodneho agrarneho klastra/IMG_20130214_121950.jpg

tl_files/download/Pictures/Novinky/SPU je clenom medzinarodneho agrarneho klastra/DSCF8720a.JPG

Späť