SPU chce byť lídrom v oblasti vinohradníctva, vinárstva, someliérstva a poznatky využiť v praxi

napísal

To bola hlavná téma diskusie rektorky SPU doc. Klaudie Halászovej s autormi úspešnej vysokoškolskej učebnice Vinárstvo, someliérstvo a enogastronómia, vydanej vo Vydavateľstve SPU, ktorej na tohtoročnej výstave Agrokomplex udelili ocenenie Zlatý kosák.

Stretnutie s odborníkmi, členmi autorského tímu – prof. Štefanom Poláčkom, doc. Vladimírom Vietorisom z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a Ing. Máriou Lumnitzerovou z Vinárskych závodov Topoľčianky sa konalo 28. augusta na rektoráte.

Ako uviedla rektorka, univerzita sa zaoberá aj oblasťou vinárstva a vinohradníctva a pre prax vychováva kvalitných absolventov. Spolupracuje s bývalými absolventmi, firmami a špičkovými odborníkmi v oblasti vinárstva a vinohradníctva, či už v oblasti edukácie, výskumu a podobne. Veľmi významná je spolupráca s Ing. Dorotou Pospíšilovou, autorkou mnohých slovenských novošľachtencov či známym slovenským vinohradníkom, vinárom a šľachtiteľom viniča hroznorodého Ing. Ondrej Korpásom, ale aj mnohými ďalšími významnými odborníkmi z praxe.

„Treba na univerzite uchopiť tému vinohradníctva a vinárstva, celého cyklu, a komunikáciu s praxou posunúť ďalej. Dôležité je na SPU vytvoriť tím špičkových odborníkov, ktorí zostavia ucelený koncept pre rozvoj uvedenej oblasti, s myšlienkou zapájať sa do výziev, uchádzať sa o výskumné projekty a úzko spolupracovať s praxou a inštitúciami nielen doma, ale aj v zahraničí,“ povedala rektorka. Dodala, že univerzita má vytvorené vynikajúce podmienky na vedu a výskum aj vo Výskumnom centre AgroBioTech, ktoré je otvorené pre vedeckovýskumné bádanie všetkým našim odborníkom.

V rámci diskusie sa hovorilo aj o absolvovaní praxe bakalárov a inžinierov zaoberajúcich sa štúdiom vinárstva, vinohradníctva, ovocinárstva, mechanizácie, ekonómie, biotechnológie a ďalších súvisiacich odborov, ako aj o budovaní zázemia na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku, s.r.o, Kolíňany. Rektorka K. Halászová informovala, že systém praxe bude vypracovaný tak, aby v rámci nej študenti získali prínosné informácie, skúsenosti a poznatky do praxe.

Na záver sa všetci diskutujúci zhodli, že na Slovensku má vinohradníctvo bohatú - niekoľko tisícročnú históriu, vhodné klimatické podmienky na pestovanie viniča, takže tejto veľmi perspektívnej téme treba venovať zvýšenú pozornosť.  

Späť