SPU bude opäť realizovať EIT Food projekt, do ktorého zapojí seniorov

napísal

EIT Food RIS Consumer Engagement Labs je aktivita implementovaná partnermi EIT Food v rokoch 2019-2021 a koordinovaná Varšavskou univerzitou. Tento projekt zapája cieľovú skupinu spotrebiteľov do predkonkurenčných fyzických, príp. online stretnutí zameraných na spoločné tvorenie, ktoré sú časovo obmedzené a zamerané na vývoj nových konceptov výrobkov.

V roku 2020 sa Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, pod záštitou prof. Ing. Adriany Kolesárovej, PhD., prodekanky pre vedu a výskum a zahraničné vzťahy na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, prvýkrát zapojila do tejto aktivity, ktorej cieľovou skupinou boli starší spotrebitelia. Kvôli obmedzeniam súvisiacich s pandémiou COVID-19 prebiehal projekt EIT Food RIS CEL 2020 – „Zapojenie konzumentov do vývoja nového produktu” formou online kreatívnych seminárov.

Aj v tomto roku 2021 bude projekt implementovaný prostredníctvom SPU v Nitre Fakulty biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech ako aj ďalšími európskymi partnermi EIT Food, pričom sa budú opäť realizovať skupinové online stretnutia, ktoré budú nadväzovať na výsledky z minulého roku. Na stretnutiach sa zúčastnia starší spotrebitelia, vrátane minuloročných účastníkov seminárov.

Semináre budú zamerané na vybrané témy, týkajúce sa preferencií starších spotrebiteľov a ich spotrebiteľského správania, súvisiaceho s výberom potravín. Tak, ako minulý rok, aj tento rok budú stretnutia moderovať univerzitní výskumníci a výsledky online seminárov budú v ďalších implementačných krokoch sprostredkované miestnym potravinárskym spoločnostiam, maloobchodníkom a spoločnostiam obalového priemyslu, ktoré budú zapojené do projektu ako partneri z podnikateľského sektoru.

Fázy projektu EIT Food RIS CEL 2021 zahŕňajú:

· stretnutia pre spotrebiteľov so skupinovými diskusiami, individuálnymi a tímovými kreatívnymi úlohami,

· stretnutia s najmenej 20 miestnymi spoločnosťami, pôsobiacimi v potravinárskom sektore, v rámci ktorých budú spoločnostiam prezentované výsledky seminárov,

· záverečné spoločné stretnutie pre spotrebiteľov a potravinárske spoločnosti.

Ďalšie informácie o projekte EIT Food RIS Consumer Engagement Labs sú k dispozícii na webovej stránke projektu http://timo.wz.uw.edu.pl/cel/ .

Späť