Spoznajte osobnosti slovenskej vedy. Výstava Slovenskí vedci: Prístup povolený

napísal

Spoznajte osobnosti slovenskej vedy na novej výstave Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR. Medzi dvadsiatimi významnými vedcami, o ktorých výstava informuje, je aj prof. Miroslava Kačániová z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

V expozícii s názvom Slovenskí vedci: Prístup povolený  sa možno zoznámiť s laureátmi ocenenia Cena za vedu a techniku a Vedec roka SR posledných rokov.

Ako uvádzajú organizátori expozície, osobnosti slovenskej vedy sú v zahraničí verejne známe a uznávané, u nás sa im však často nedostáva zaslúženej pozornosti. Táto výstava chce prispieť k tomu, aby sa to postupne menilo.

Prístup k vede bez zábran

Výstava ponúka základné informácie o vedkyniach a vedcoch z celého spektra odborových zameraní s aktuálnym pracoviskom, ale aj vysokou školou, ktorá naštartovala výnimočnú vedeckú cestu daného vedeckého pracovníka.

Názov výstavy Slovenskí vedci: Prístup povolený odkazuje práve na fakt, že o skutočných menách slovenskej vedy sa z nášho pohľadu stále hovorí málo. „Chceli sme umožniť ľuďom vstup do fascinujúceho sveta množstva vedných odborov, „povoliť im prístup“ a pozvať ich na prehliadku talentovaných ľudí, ktorí svojimi objavmi dotvárajú svet okolo nás,“ vysvetľuje vedúca oddelenia popularizačných aktivít CVTI SR Mgr. Antónia Germanovová.

Na každom paneli nájdete informácie o vede a výskume, ktorému sa jednotliví vedci venujú. Okrem toho nájdete na paneloch aj Hirschov index vedcov – medzinárodné meradlo výkonu vedca. Jeho hodnota sa zvyšuje počtom vedeckých štúdií, ktorých odbornosť potvrdzuje vysoká citovanosť.

„Samozrejme, niektoré odbory sú prirodzene citovanejšie ako iné. No v kombinácii s ďalšími indexmi či inými ukazovateľmi je Hirschov index jedným z najpoužívanejších ukazovateľov úspechu vedca. Je pre nás veľkou cťou, že sme v tejto súvislosti mohli osloviť významných slovenských vedeckých pracovníkov a pripraviť túto výstavu,“ dodáva Mgr. Marta Dušková, PhD., z odboru pre hodnotenie vedy. Organizátori tiež rátajú s tým, že sa bude výstava časom rozširovať.

Výstava je k dispozícii online od 1. júla 2021. Paralelne bude vystavená do konca augusta v Zážitkovom centre vedy Aurelium na Bojnickej ulici v Bratislave a počas celého septembra aj v budove CVTI SR na Lamačskej ceste v Bratislave. Následne si ju bude možné zapožičať po celom Slovensku.

 

Virtuálna výstava Slovenskí vedci: Prístup povolený

Virtuálna výstava Slovenskí vedci: Prístup povolený (PDF Brožúra)

Ísť späť