Spomienka na docentku Editu Rohaľovú

napísal

S hlbokou účasťou a smútkom sme prijali oznámenie, že 4. septembra 2019 nás vo veku nedožitých 79 rokov navždy opustila kolegyňa a priateľka doc. PhDr. Edita Rohaľová, CSc.

Na našej Katedre jazykov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre zabezpečovala výučbu ruského jazyka a slovenského jazyka pre cudzincov. Venovala sa tiež jazykovej príprave doktorandov. V rokoch 1982 – 1991 bola vedúcou katedry. V rokoch 1994 – 1998 pôsobila ako prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť FEM SPU v Nitre. V rokoch 1999 – 2006 vykonávala funkciu prorektorky SPU v Nitre pre pedagogickú činnosť.

Vedecko-pedagogická činnosť doc. E. Rohaľovej sa zameriavala na teóriu vyučovania cudzích jazykov, didaktiku ruského jazyka, komeniológiu a lexikografiu. Bola riešiteľkou viacerých výskumných úloh, publikovala odborné a vedecké príspevky doma i v zahraničí, bola tiež autorkou vysokoškolských skrípt a učebníc. Vykonávala expertíznu a posudzovateľskú činnosť. Predstavovala významnú a uznávanú osobnosť slovenskej rusistiky.

Editka Rohaľová bola našou priateľkou s dobrým a veľkým srdcom, citlivou a vnímavou k potrebám svojich kolegov a priateľov. Bude nám chýbať jej úsmev i jej cenné rady. Navždy zostane v srdciach všetkých, ktorí ju poznali a mali radi.

Česť jej pamiatke!

Kolektív Katedry jazykov FEM SPU v Nitre

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 9. septembra 2019 o 15.00 h na Cabajskom cintoríne v Nitre.

Späť