O spolupráci so Štátnou poľnohospodárskou univerzitou v Sankt Peterburgu

napísal

Na pozvanie rektora prof. Dr. Viktora Alexejeviča Jefimova navštívil od 19. do 21. júla Štátnu poľnohospodársku univerzitu v Sankt Peterburgu, v Rusku, rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., v sprievode s kvestorkou doc. Ing. Oľgou Roháčikovou, PhD., a dekanom TF prof. Ing. Zdenkom Tkáčom, PhD.

Cieľom návštevy bolo podpísanie memoranda o porozumení. Následne sa diskutovalo o konkrétnej spolupráci v oblasti magisterských študijných programoch na FEM (Double Degree Programme Agrarian Trade and Marketing) v ruskom a anglickom jazyku, zapojení sa Štátnej poľnohospodárskej univerzity v Sankt Peterburgu do činnosti VUA (Visegrad University Association), založenej v novembri 2011 na SPU a účasti tejto ruskej univerzity a jej študentov v medzinárodnej letnej škole.

Na úrovni dekanov sa diskutovalo o výskumnom prepojení medzi Technickou fakultou SPU v Nitre a Inžiniersko-technologickou fakultou ŠPU v Sankt Peterburgu, o možnostiach organizácie spoločných konferencií, mobilitách študentov a pedagógov.

Späť