Slovenská poľnohospodárska knižnica aktuálne: Služby a opatrenia proti šíreniu koronavírusu

napísal

Koronavírus obmedzuje náš každodenný život. Dobrá správa pre študentov je, že knižnice zostávajú otvorené. Požičiavajú knihy a majú otvorené aj študovne, treba však dodržiavať prísnejšie protiepidemické opatrenia. Ako nás informovala riaditeľka Mgr. Beáta Bellérová, PhD., Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre poskytuje všetky služby bez obmedzení.

 

Od dnešného dňa - 5. októbra 2020, sú otváracie hodiny upravené nasledovne:

Výpožičný pult, študovňa na Štúrovej ul. : Pondelok – piatok 8.00 – 16.30 h

Čitáreň na Tr. A. Hlinku: Pondelok – piatok 8.00 - 15.30 h

 

Registrácia, predĺženie a objednávanie kníh je možné online, bez osobnej návštevy.

 

Objednávanie kníh

Cez online katalóg na https://arl4.library.sk/arl-spu/sk/index/

Objednané knihy (žiadanky) sú rezervované pre žiadateľa 10 pracovných dní.

 

Výpožičky kníh

Objednané knihy si treba vyzdvihnúť osobne. Poštou sa knihy neposielajú z dôvodu vysokých nákladov na poštovné. Knihy však môže vyzdvihnúť aj osoba poverená čitateľom.

 

Vrátenie kníh

Osobne v knižnici - knihy môže za čitateľa vrátiť ktokoľvek.

Do boxu na vrátenie kníh, na Tr. A. Hlinku, v hlavnej budove SPU, vedľa vstupu do čitárne.

Poštou na adresu knižnice.

 

Prístup k online publikáciám a online služby knižnice

Online katalóg

Sú v ňom linky na plné texty záverečných prác, niektorých zborníkov a kníh a e-výpožičky kníh Flexibooks. Pri vyhľadávaní v katalógu si všímajte vo fazetách vľavo možnosť „Plný text“ alebo „E-výpožička“.

 

Bibliografická databáza SlPK

Sú v nej plné texty publikácií, najmä článkov. Rovnako ako v katalógu si pri vyhľadávaní všímajte vo fazetách vľavo možnosť „Plný text“. Ak článok nie je dostupný v plnom texte, možno si objednať jeho digitálnu kópiu.

 

Virtuálna študovňa

Obsahuje 140 titulov skrípt, učebníc a monografií . Dostanete sa k nej cez vzdialený prístup (TuKAN). Ak vzdialený prístup nemáte aktivovaný, môžete požiadať o jeho vytvorenie.

 

Plnotextové databázy (E-zdroje)

Obsahujú tisíce zahraničných článkov a kníh z rôznych vedných oblastí. Dostanete sa k nim cez vzdialený prístup (TuKAN). Ak vzdialený prístup nemáte aktivovaný, môžete požiadať o jeho vytvorenie. V súčasnosti knižnica ponúka nasledovné plnotextové databázy: · Infotrac :: GALE Cengage · Science Direct · Knovel Library · SpringerLINK · Wiley Online Library · ProQuest · ProQuest Ebook Central

 

Rešeršná služba

Vyhľadanie literatúry na určitú tému. Výstupom rešeršnej služby je zoznam literatúry. Publikácie samotné sú súčasťou rešerše iba ak má knižnica digitálnu verziu vyhľadaných publikácií.

 

Služba zasielania digitálnych kópií

Skenovanie častí publikácií a zasielanie kópií z elektronických publikácií na CD-ROM. Služba nie je určená na skenovanie / zasielanie elektronických kópií celých dokumentov.

Podrobnejšie, priebežne aktualizované, informácie o jednotlivých službách počas platnosti protiepidemickcých opatrení nájdete na http://www.slpk.uniag.sk/sk/r%C3%B4zne-aktuality-6587/

 

Späť