S pietou: Odišiel architekt Ladislav Švihel, čestný doktor SPU v Nitre

napísal

Akademická obec Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s hlbokým zármutkom prijala správu, že 6. novembra nás vo veku 82 rokov navždy opustil dlhoročný riaditeľ výstaviska Agrokomplex, maliar a architekt, čestný doktor SPU v Nitre akad. arch. Ing. Ladislav Švihel.

Narodil sa 1. apríla 1938 v Nitre. Základnú školu a Strednú priemyselnú školu stavebnú absolvoval vo svojom rodnom meste a potom študoval na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, odbor pozemné stavby. Pražskú akadémiu výtvarných umení, odbor umelecká architektúra, ukončil s červeným diplomom a osobitnou cenou akadémie.

Svoju profesionálnu dráhu začal v Agroprojekte Nitra, neskôr pracoval v CCZ Brno, projekcii v Nitre, ako vedúci úseku stavebno-projekčnej činnosti v podniku Univerzál a od roku 1972 pôsobil v štátnom podniku  Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, najskôr ako námestník riaditeľa a od roku 1990 do roku 2008 ako generálny riaditeľ.

Ladislav Švihel bol autorom výtvarno-architektonického riešenia slovenskej izby vo FAO v Ríme, spolupracoval na architektonicko-urbanistickom riešení výstavného areálu Agrokomplex, architektonickom stvárnení fontány pred kaštieľom v Malante, na technickom a projekčnom riešení kinokaleidoskopu, pri riešení pavilónu na svetovej výstave vo Vancouveri v Kanade a na ďalších významných projektoch. Organizoval kultúrno-spoločenské podujatie Hoj, vlasť moja! a založil tradíciu vystúpení zboru Slovenskej filharmónie v Nitre.

Silnou stránkou tvorby akad. arch. Ing. Ladislava Švihela bola krajinomaľba. Okrem motívov Nitrianskeho hradu sa venoval zátišiam a plenéru, ktoré nesú znak expresie. Svoje diela vystavoval na Slovensku, ale aj v zahraničí: v Aténach, Paríži, Ríme, Štokholme, Budapešti.

Akad. arch. Ing. Ladislav Švihel bol nositeľom viacerých významných ocenení: Radu Ľudovíta Štúra I. triedy, Pribinovho kríža III. triedy, Ceny mesta Nitry a i. Za zásluhy o rozvoj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, všestrannú pomoc a podporu pri rozvoji Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, aktívnu účasť v akademických orgánoch univerzity, za osobný podiel na upevňovaní národného povedomia Slovákov a podporu národnej kultúry Slovenska mu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v roku 2005 udelila čestný titul doctor honoris causa.

 

Späť