S indickými hosťami o záhradníctve, vinohradníctve a kvalite potravín

napísal

Na pôde SPU privítali delegáciu vedeckých pracovníkov z indického štátu Arunáčalpradéš, ktorú viedol hlavný tajomník tamojšej vlády Naresh Kumar. Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou dekana Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre prof. Dušana Igaza.  

Hostia prejavili prioritný záujem o oblasť záhradníctva, poľnohospodárstva, vinohradníctva, produkcie a kvality potravín na Slovensku a ich spoločenský presah. Zaujímali sa najmä o vzdelávacie a výskumné aktivity Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktoré im predstavili prodekanky oboch fakúlt: Ing. Mária Bihuňová, PhD. a prof. Adriana Kolesárová.

V rámci stretnutia navštívili členovia indickej delegácie aj Výskumné centrum AgroBioTech, kde sa zoznámili s hlavnými výskumnými aktivitami a možnosťami spolupráce. Zaujalo ich aj laboratórium mikrobiológie a jeho výskumné zameranie.

Späť