Súťažná prehliadka študentských vedeckých prác na Technickej fakulte online

napísal

Na Technickej fakulte SPU v Nitre sa 15. mája uskutočnila študentská vedecká konferencia, tento raz formou online prednášok.

Na podujatí pod záštitou dekana prof. Ing. Romana Gálika, PhD., sa zúčastnilo 42 študentov z Technickej fakulty a jeden študent z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov.

Konferencia prebiehala v troch sekciách: Riadiace systémy vo výrobnej technike (1. miesto obsadil Bc. Vladimír Madola, 2. Bc. Miroslav Zimerman, 3. Bc. Dávid Koňarčík), Poľnohospodárska a potravinárska technika (1. Bc. Lukáš Poruben, Bc. Svetlana Košanová a Bc. Martin Brigant, 3. Bc. Martina Hajková), Dopravná technika a ergonómia (1. Bc. Simona Bakošová, 2. Bc. Jana Tökölyová, 3. Bc. Maroš Szentesi).

Späť