Rektorka SPU zablahoželala novým profesorom univerzity

napísal

Na pôde univerzity sa 3. mája konalo slávnostné stretnutie novovymenovaných profesorov s rektorkou SPU v Nitre Klaudiou Halászovou.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má desať nových profesorov, ktorých 22. a 29. apríla vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V úvode stretnutia rektorka K. Halászová zablahoželala k dosiahnutiu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu novým profesorom - Marte Habánovej (FAPZ),  Zuzane Hlaváčovej (TF), Jurajovi Jablonickému (TF), Marošovi Korenkovi (TF), Judite Lidikovej (FBP), Zlatici Muchovej (FZKI), Tomášovi Tóthovi (FBP), Jane Žiarovskej (FAPZ), Miroslavovi Žitňákovi (TF) a  Miroslave Rajčániovej (FEM).  

Ako povedala, úloha nositeľa tohoto titulu nespočíva len v tom, že je vynikajúcim uznávaným odborníkom, ktorý sa nebojí nových trendov, podnetov a impulzov, ale jeho úloha je oveľa  komplexnejšia, a to najmä s nadchádzajúcou akreditáciou univerzity. „Vy budete určovať kam budú odbory smerovať, ako sa budú ďalej vyvíjať, aká bude naša univerzita a spoločnosť.“

V diskusii sa hovorilo aj o vytváraní ústavov na fakultách SPU v zmysle Organizačného poriadku SPU. Účastníci stretnutia vyjadrili nádej, že táto zmena prinesie kvalitnejšiu pedagogicko-vedeckú a projektovú spoluprácu naprieč viacerými odbormi, pracoviskami a partnermi.   

Na záver rektorka popriala novým profesorom veľa síl, zdravia a úspechov v osobnom aj profesionálnom živote.

Späť