Rektorka SPU v Nitre ocenila najlepších študentov

napísal

Rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva oceňuje najlepších študentov univerzity, ktorých zodpovedný prístup k plneniu študijných povinností a príkladná reprezentácia pomáha budovať pozitívny imidž univerzity. Z dôvodu pretrvávajúcej epidemiologickej situácie sa osobné stretnutie ocenených študentov s vedením SPU tento rok neuskutočnilo.

Rektorka Klaudia Halászová ocenila motivačným štipendiom Bc. Jozefa Horňáka, študenta 1. ročníka inžinierskeho štúdia na Technickej fakulte za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia, Bc. Jakuba Bátora, študenta 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Technickej fakulte, za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti výskumu a vývoja, Bc. Moniku Tisajovú, študentku 2. ročníka inžinierskeho štúdia na Fakulte biotechnológie a potravinárstva, za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti športu a Bc. Samuela Rybára, študenta 2. ročníka inižnierskeho štúdia na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov, za za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti športu

Rektorka SPU ďalej udelila štipendium za aktívnu prácu v SAA, v orgánoch fakulty a v iných organizáciách Bc. Alexandre Bartovej (FEŠRR), za aktívnu spoluprácu v oblasti kultúrnych a spoločenských podujatí Ing. Matejovi Čechovi (FBP), za aktívnu spoluprácu v oblasti odborných podujatí Ing. Filipovi Tkáčovi (FEM) za aktívnu spoluprácu v oblasti spoločenských a odborných podujatí Ing. Romane Janouškovej (TF), Bc. Michalovi Lenickému (FBP), Bc. Michaele Arpášovej (FEM), Klaudii Dočekalovej (FZKI), a Bc. Dmytrovi Fedorenkovi (FBP) a za mimoriadne aktivity v oblasti voľnočasových aktivít študentov Ing. Nikolete Šimonovej (FBP), Bc. Dávidovi Kopálovi (TF), Bc. Zuzane Špuntovej (FZKI), Bc. Dajane Kazíkovej (FZKI), Bc. Martinovi Minárikovi (FZKI), Bc. Andrei Zajacovej (FEM), Dominike Priečkovej (FEM), Nicol Petrovičovej (FEM), Bc. Simone Almášiovej (FAPZ), Bc. Nikolete Košecovej (FEŠRR), Dominike Buzášovej (FEŠRR), Kristíne Haršányovej (FAPZ), Bc. Stanislave Drotárovej (FAPZ) a Bc. Andrejovi Lacovi (FEM).

Späť