Rektorka SPU prijala žatevný veniec

napísal

Na znak úcty a zdarného priebehu žatevných prác 23. júla odovzdal konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, s.r.o., Kolíňany Ing. Ján Lajda rektorke SPU v Nitre doc. Klaudii Halászovej žatevný veniec. Veniec uvitý na záver žatvy je symbolom práce ľudských rúk a úrody.

Ako konštatoval predstaviteľ podniku, v súčasnosti je už žatva v porovnaní s minulosťou jednoduchšia, avšak poľnohospodárov rovnako ako kedysi aj dnes skúšajú čoraz častejšie nepriaznivé výkyvy počasia, ktoré majú významný vplyv na každoročnú úrodu.

„V uplynulých dňoch sme ukončili žatvu hustosiatych obilnín a zber repky na výmere takmer tisíc hektárov. Úrodu obilnín a repky v tomto roku najviac ovplyvnil nedostatok vlahy v ich rozhodujúcich fázach rastu. Po suchom marci a apríli síce v máji padli potrebné zrážky, ale extrémne horúci jún bez zrážok sa postaral o nízke úrody plodín. Najlepšie výsledky sme dosiahli v pestovaní pšenice ozimnej s úrodou 6,47 t/ha. Podstatne horšie dopadla pšenica tvrdá s úrodou 4,42 t/ha. Spokojní sme s výsledkom pestovania jačmeňa jarného s úrodou 5,69 t/ha s výbornou sladovníckou kvalitou. Od repky olejnej sme čakali lepšie výnosy, dosiahli sme úrodu 3,14 t/ha. V náročných klimatických podmienkach - nedostatok vlahy, dlhotrvajúce extrémne vysoké teploty - môžem hodnotiť výsledky žatevných zberových prác viac ako dobré," uviedol J. Lajda.

Rektorka K. Halászová poďakovala pracovníkom VPP za odvedenú náročnú prácu a popriala podniku, aby naďalej dosahoval kvalitné výkony.

 

Späť