Rektorka SPU ocenila autorov najlepších publikácií za rok 2019

napísal

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku udelila rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., ocenenia za mimoriadne kvalitnú publikačnú činnosť vedcom a študentom doktorandského štúdia za rok 2019.

„Snažili sme sa vybrať publikácie, ktoré nás posúvajú nielen v hodnoteniach univerzity, ale aj v hodnoteniach jednotlivých študijných odborov,“ povedala na stretnutí s ocenenými doc. Klaudia Halászová. „Akreditačné obdobie, ktoré nás čaká, bude zamerané na intenzitu tvorivej činnosti jednotlivca. Omnoho viac, ako kedykoľvek v predchádzajúcich obdobiach, budeme musieť deklarovať intenzitu činnosti našich najlepších tímov a vedcov. Len tvorivá špička, ku ktorej patríte aj vy, bude univerzitu posúvať dopredu a zabezpečí naše miesto medzi výskumnými univerzitami,“ dodala rektorka.  Na záver sa poďakovala oceneným za ich úsilie a popriala im veľa úspechov v ďalšej činnosti.

Ceny za publikáciu s najvyšším impakt faktorom

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: doc. Ing. Vladimír Šimanský, PhD. a kolektív autorov (How relationships between soil organic matter parameters and soil structure characteristics are affected by the long-term fertilization of a sandy soil);

Fakulta biotechnológie a potravinárstva: Ing. Július Árvay, PhD., a kolektív autorov (The temperature threshold for the transformation of rutin  to quercetin in Tartary buckwheat dough), prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD., a kolektív autorov (The temperature threshold for the transformation of rutin  to quercetin in Tartary buckwheat dough), doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD., a kolektív autorov (The temperature threshold for the transformation of rutin  to quercetin in Tartary buckwheat dough);

Fakulta ekonomiky a manažmentu: doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD., a kolektív autorov (The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial  self-efficacy and gender on entrepreneurial intentions  of university students in the Visegrad countries);

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja: prof. Ing. Alexander Fehér, PhD., a kolektív autorov (Reviewing historical traditional knowledge for innovative conservation management: A re-evaluation of wetland grazing);

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva: Ing. Tatiana Kaletová, PhD., a kolektív autorov (Relevance of intermittent rivers and streams in agricultural landscape and their impact on provided  ecosystem services - a Mediterranean case study), Ing. Elena Aydin, PhD., a kolektív autorov (Relevance of intermittent rivers and streams in agricultural landscape and their impact on provided  ecosystem services - a Mediterranean case study);

Technická fakulta:  doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., a kolektív autorov (A new way of identifying, predicting and regulating  residual stress after chip-forming machining), Ing. Marta Harničárová, PhD., a kolektív autorov (A new way of identifying, predicting and regulating  residual stress after chip-forming machining).

Ceny za najkvalitnejší publikačný výstup doktoranda za rok 2019

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: Ing. Bc. Erik Chovanček, PhD., a kolektív (Transient heat waves may affect the photosynthetic capacity  of susceptible wheat genotypes due to insufficient  photosystem I photoprotection);

Fakulta biotechnológie a potravinárstva: Ing. Michal Ďuračka  a kolektív autorov (Antibiotics versus natural biomolecules: The case of in vitro  induced bacteriospermia by enterococcus faecalis in rabbit semen);

Fakulta ekonomiky a manažmentu: Ing. Dávid Červený  a kolektív autorov (Quantification of pyramid decomposition of return on investment  in winery enterprises in Slovakia);

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja: Ing. Zuzana Rakovská, PhD., a kolektív autorov (Technical efficiency in the agricultural business - the case of Slovakia);

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva: Mgr. Adriána Maťová a kolektív autorov (The influence of genotype and storage condition on the content  of selected bioactive substances in the fruit of pumpkin - Cucurbita moschata Duch.);

Technická fakulta: Ing. Jozef Nosian, PhD., a kolektív autorov (Contamination of transmission and hydraulic oils in agricultural  tractors and proposal of by-pass filtration system).

Späť