Rektorka odovzdala dekréty novým docentom

napísal

Rektorka odovzdala dekréty novým docentom

Rektorka SPU v Nitre Klaudia Halászová 18. mája odovzdala dekréty dvom novým docentom.

Po predchádzajúcom schválení vo vedeckých radách príslušných fakúlt SPU v Nitre bol udelený vedecko-pedagogický titul docent s účinnosťou od 1. mája 2021 doc. Ing. Zuzane Lušňákovej, PhD., z Katedry manažmentu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre (vymenovaná v odbore ekonomika a manažment podniku, habilitačnú prácu na tému Inovatívne postupy v práci s ľudskými zdrojmi obhájila pred Vedeckou radou FEM 12. apríla 2021) a doc. Ing. Jánovi Kollárovi, PhD., z Katedry biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (vymenovaný v odbore krajinná a záhradná architektúra, habilitačnú prácu na tému Výskyt a škodlivá činnosť nepôvodných a inváznych druhov škodcov na drevinách v podmienkach Slovenska obhájil pred Vedeckou radou FZKI 25. marca 2021).

 

Späť