Rektor SPU zablahoželal ďalším novým profesorom

napísal

Prezident Ivan Gašparovič vymenoval 26. novembra 45 vysokoškolských profesorov.

Medzi akademickú elitu sa zaradili aj pedagógovia z našej univerzity - prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.,  v odbore biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, prof. Ing. Peter Kováčik, CSc., v odbore agrochémia a výživa rastlín, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD., v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ako aj prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD., z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorý bol inaugurovaný v odbore ekonómia a manažment (regionálny rozvoj) na zahraničnej partnerskej univerzite.

Novým profesorom 2. decembra zablahoželal aj rektor SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik PhD., a zaželal im veľa zdravia, tvorivých síl a úspechov v ich pôsobení.             

Späť