Projekt SPPK Hovorme o jedle úspešne pokračuje

napísal

Mať vzdelaného a rozumného spotrebiteľa, ktorý vie ako a ktoré potraviny nakupovať, je výhodou pre každú krajinu, jej ekonomiku, agropotravinárstvo, ale aj zdravotníctvo.  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa preto už siedmy rok prostredníctvom súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle snaží vychovať novú, uvedomelú generáciu spotrebiteľov.

Cieľom projektu, na ktorom sa podieľa aj Fakulta ekonomiky a manažmentu, je podnietiť diskusiu medzi žiakmi ZŠ, učiteľmi a rodičmi o potravinách, správnych stravovacích návykoch a zároveň  budovať spôsobilosť k správnemu výberu potravín a vhodnému životnému štýlu.

Do projektu sa tento rok zapojilo 407 základných škôl, ktorých žiaci súťažili v štyroch oblastiach: súťažno-vzdelávacia aktivita Hovorme o jedle, výtvarná súťaž Chutné maľovanie, literárna súťaž Poznám zdravé potraviny z môjho mesta či dediny a fotografická súťaž Očami gurmána.

 „Dnes, po siedmich rokoch intenzívnej práce na projekte Hovorme o jedle, môžem s radosťou povedať, že sme práve vďaka vnímavým učiteľom a riaditeľom základných škôl priniesli medzi žiakov niečo nové, netradičné a najmä zábavné – veľký projekt o potravinách. Veď písanie básní a úvah na témy spojené s potravinami, fotografovanie jedla, aktivity spojené s dennými témami napríklad o mliečnych výrobkoch, tukoch a cukroch či pitnom režime, navyše odmenené zaujímavými cenami, sa nerobia každý deň v rámci  vyučovania.,“ povedal počas slávnostného vyhodnotenia predseda SPPK Emil Macho.

Na slávnostnom vyhlásení víťazov sa 22. novembra v Bratislave zúčastnili aj členky hodnotiacej komisie z FEM:  Ing. Zdenka Kádeková, PhD. Ing. Ingrida Košičiarová, PhD. a Ing. Mária Holotová, PhD.

 

Späť