Projekt Botanické leto slávnostne otvorený

napísal

V rámci programu Mením moje mesto, ktorý vznikol vďaka podpore mesta Nitry a Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN), získala Botanická záhrada SPU grant vo výške 4-tisíc eur na zrealizovanie projektu výsadby kvetinových lúk s názvom Botanické leto. Slávnostné otvorenie, na ktorom sa zúčastnil aj primátor Nitry doc. Jozef Dvonč a zástupkyňa NKN Mgr. Natália Zákopčanová, sa uskutočnilo 27. septembra.

Riaditeľka Botanickej záhrady Ing. Erika Mňahončáková poďakovala predstaviteľom oboch inštitúcií za možnosť zapojiť sa do projektu a vytvoriť ľuďom v meste atraktívne prírodné prostredie. „Je to krásna myšlienka a verím, že aj budúci rok budeme mať príležitosť uchádzať sa o grant a spríjemniť návštevníkom nášho parku zázemie pre oddych a rekreačné aktivity,“ povedala. Podľa slov primátora, starostlivosť o zeleň, parky a verejné priestranstvá, je najkrajšou spoluprácou, aká môže byť medzi mestom a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou. „Som veľmi rád, že myšlienka vyhlásiť grantový program Mením moje mesto bola úspešná a že medzi desiatkou ocenených projektov bolo aj Botanické leto,“ vyjadril sa doc. Dvonč.  Letničkové záhony na záver symbolicky uviedli do života košíkom kvetov.

Čo je to Botanické leto?

Na ploche s rozlohou 1600 metrov štvorcových sa nachádza sedem záhonov letničiek vysiatych priamo zo špeciálne namiešaných zmesí. Podľa slov Ing. Noemi Péterovej, vedúcej Oddelenia dendrológie, systematiky rastlín a dekoratívnej flóry BZ a zároveň jednej z realizátoriek projektu, každý záhon je iný, vzhľadom i farbou. Rozlíšené sú výškovo, skorosťou kvitnutia a nakvitania.

„Záhon Chambord bol namiešaný špeciálne pre výstavu na zámku Chambord vo Francúzsku. Letný expres bol charakteristický prvým nakvitaním, hral jemnými farbami od bielej po ružovú. Stredovek charakterizujú pôvodné kvety, ktoré ľudia kedysi pestovali pri záhradkách, napríklad ľan, nechtík, slez, slezovec. Orient je charakteristický teplými farbami, Ultramarín zasa ladením domodra. Letný zber sa vyznačuje kvetmi typickými pre naše babičky, ako sú cínie, krasuľka, slez, slezovec. Divoké leto tvorili najskôr drobne kvitnúce cínie v pastelových farbách, neskôr tu prevládli krasuľky, ktoré výrazne posunuli výšku záhonu a dodali mu úplne iný výraz,“ prezradila Ing. Péterová.  

Každý záhon je doplnený tabuľkou s opisom sortimentu. Letničkové zmesi, použité pri výsadbe, zároveň prinášajú obohatenie sortimentu o viaceré „zabudnuté“ druhy. Návštevníkov Botanickej záhrady SPU potešia tiež nové lavičky a koše, zakúpené z prostriedkov grantu.

 

Späť