Prezidentka vymenovala päťdesiatštyri nových profesorov. Medzi nimi sú aj piati z SPU

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 14. júla vymenovala päťdesiatštyri nových profesorov.  Medzi nimi aj piatich zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Ako hlava štátu povedala, profesori by mali byť strážcami kvality a posilňovania spoločenského postavenia a prestíže vysokého školstva na Slovensku. Poukázala na to, že úlohou profesorov je prispieť k múdrosti spoločnosti.

Medzi novovymenovanými profesormi sú aj piati zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre - prof. Ing. Alexander Fehér, PhD., v odbore environmentálny manažment, z Katedry environmentálneho manažmentu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, prof. Ing. Branislav Gálik, PhD., v odbore výživa, z Katedry výživy zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD., v odbore mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby, z Katedry strojov a výrobných biosystémov Technickej fakulty, prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., v odbore krajinárstvo, z Katedry krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a prof. Ing. Viliam Bárek, CSc., vymenovaný v odbore záhradníctvo, z Katedry krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Prof. A. Fehér sa vo svojej vedeckovýskumnej činnosti zameriava na environmentálny manažment, biodiverzitu, ekológiu intenzívne využívanej poľnohospodárskej krajiny a udržateľný rozvoj, prof. B. Gálik na problematiku výživy a kŕmenia neprežúvavcov, najmä hydiny a koní, prof. J. Jobbágy, na riešenie možnosti zlepšovania kvality práce vybranej poľnohospodárskej techniky vo výrobe. Prof. Ľ. Jurík sa vo svojej vedeckovýskumnej profilácii orientuje na oblasť vodného hospodárstva krajiny - na vodné stavby, malé vodné nádrže, protipovodňovú ochranu územia, udržateľné vodné hospodárstvo a kvalitu povrchových vôd, prof. V. Bárek zameriava svoju vedeckovýskumnú činnosť na oblasť hydrológie, regulácie vlhkostného režimu pôd a prioritne na závlahy.

 

Foto: www.prezident.sk

Späť