Prezidentka vymenovala nových profesorov. Medzi nimi aj profesorku z SPU

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 29. apríla dvadsaťšesť nových profesorov.

Vymenovací dekrét profesorky v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky si prevzala prof. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD., z Katedry hospodárskej politiky Fakulty ekonomiky a manažmentu.

 

Screenshot: https://www.facebook.com/zcaputova/

Späť