Prezentačné dni podnikov na SPU zaujali stovky študentov. Poskytli cenné rady ako sa uplatniť na trhu práce

napísal

Úspešní absolventi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorí v súčasnosti pôsobia na významných pozíciách vo firmách a podnikoch po celom Slovensku, sa prihovorili súčasným študentom univerzity a podelili sa o svoje skúsenosti, úspechy a postrehy, ktoré získali po ukončení svojho univerzitného štúdia. Stretnutie dvoch svetov  – teórie a praxe umožnilo podujatie Prezentačné dni podnikov a 5. ročník Dňa kariéry, ktoré 3. marca organizovala SPU v Nitre v rámci aktivít svojho Kariérneho centra v spolupráci s národným projektom Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Cieľom podujatia bolo užšie prepojenie vysokoškolského vzdelávania s výrobnou praxou s pozitívnym dopadom na konkurencieschopnosť absolventov univerzity na trhu práce.

Prezentačné dni podnikov otvorila prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., a Ing. Štefan Chudoba, PhD., odborný garant pre popularizáciu Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý zdôraznil význam prepojenia praxe a vzdelávania už počas štúdia. Ako uviedla prorektorka Z. Gálová, SPU dlhodobo presadzuje stratégiu kvalitného vzdelávania, ktoré si vyžaduje interakciu s praxou pre zlepšenie uplatniteľnosti  svojich absolventov. „Cieľom vedenia je motivovať študentov, aby na sebe pracovali, vytvárať im čo najlepšie podmienky pre prepojenie s praxou, s cieľom zvýšiť ich zamestnanosť. Aj z tohto dôvodu sa SPU zapojila do projektu, aby študentom sprostredkovala možnosť dostať sa priamo do výrobnej praxe.“ 

Podstatu projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ predstavil odborný garant Ing. Milan Fiľa, PhD., mimochodom tiež úspešný absolvent SPU. „Národný projekt umožňuje prepájať vysoké školy s podnikovou praxou, napomáha študentom spoznať realitu, fungovanie daného podniku, jeho vnútorné mechanizmy a princípy. Umožňujeme im zapojiť sa do krátkodobých exkurzií alebo dlhodobých stáží, ktoré im pomôžu získať reálnu pracovnú ponuku.“ Ako uviedol, v rámci projektu bolo umiestnených už 181 študentov na podnikovej praxi. Spomenul  aj vybrané ponuky pre študentov SPU: osem z nich by mohlo absolvovať prax vo firme ZF Slovakia, a.s., Wertheim, s.r.o. ponúka jedno miesto, SECOP, s.r.o. hľadá troch študentov, ďalších umiestni aj spoločnosť MATADOR HOLDING, a. s. Okrem toho už bolo doposiaľ uskutočnených 98 jedno- alebo viacdenných podnikových exkurzií, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 2 800 študentov. Z tohto počtu pripadá pätina na SPU. Možnosti sú však ešte širšie – celková kapacita národného projektu je 3 350 podnikových exkurzií. Navyše, vybraným 20 študentom je k dispozícii aj zahraničná stáž. Zatiaľ ju absolvovalo alebo sa chystá absolvovať 11 študentov, ide najmä o Nemecko a Českú republiku.

O tom, že praktické skúsenosti sa nedajú nahradiť žiadnou teóriou a správne rozhodnutia treba robiť už počas štúdia, pripomenuli študentom aj  úspešní absolventi SPU - Ing. Patrik Tóth, interný audítor, Matador Automotive Vráble, a.s., Ing. Tomáš Brath, výkonný technický riaditeľ, SECOP, s.r.o., Ing. Štefan Fridrich, procesný inžinier, Muehlbauer Technologies, s.r.o., Ing. Juraj Hrnčár, elektrotechnický inžinier, Muehlbauer Technologies, s.r.o., Ing. Jozef Banský, quality manager, ESTAMP SLOVAKIA, s. r. o., Ing. Gabriel Balog, business consultant, Ing. Tomáš Vereš, PhD., RWA Slovakia, spol. s r.o., Ing. Štefan Kalafa, výkonný riaditeľ, TAURIS NITRIA, spol. s r.o., Ing. Pavol Tóth, PhD., člen dozornej rady, AGRO TAMI, a.s., Ing. Maroš Kminiak, výrobný riaditeľ a člen predstavenstva, Slovenské farmárske, družstvo,  Ing. Robert Bartolen, módny návrhár a florista. Napriek svojim pracovným povinnostiam si vo svojom harmonograme našli čas, aby študentom poskytli cenné rady ako sa etablovať na trhu práce, poodhalili im tajomstvo svojho úspechu a aktivizovali ich do zmysluplnej a aktívnej činnosti už počas štúdia. 

V rámci programu súčasní študenti SPU mali možnosť nadviazať priamy kontakt aj s predstaviteľmi 15 subjektov, formou prezentácií, rozhovorov a odborných diskusií v informačných stánkoch vo foyeri pod aulou. Niektoré z firiem ponúkali konkrétne pracovné miesta, brigády, resp. pracovné ponuky.

Na podujatí sa zúčastnili stovky študentov všetkých fakúlt a ročníkov. Väčšina z nich  nepochybovala, že bez pracovných skúseností majú malú šancu nájsť si po absolvovaní štúdia zamestnanie vo svojom odbore.  Za všetko hovoria slová Michala, 4. roč. FBP: „Veľmi ma zaujali prezentácie našich absolventov i firiem. Aj z ich skúseností vyplýva, že praxi priamo v podniku či na farmách by sa malo venovať oveľa viac vyučovacích hodín. Študenti  by si mali vyskúšať v skutočnosti, o čom hovorí teória. Spojiť štúdium s praxou je prvoradé a nevyhnutné,“ uzavrel.

 

Monitoring správ:

http://spravy.mojanitra.sk/prezentacne-dni-podnikov-na-spu-zaujali-stovky-studentov-poskytli-cenne-rady-ako-sa-uplatnit-na-trhu-prace/nitra.html?id_temy=902&zaradenie=10011&id_clanku=144041&action=clanky

 
 
 


Roľnícke noviny,  11. 3. 2015, str. 7, Využiť ponúkané možnosti už počas štúdia

 

Späť