Ocenenie European Retail Agency pre rektora SPU prof. Petra Bielika

napísal

European Retail Agency (ERA) zaradila rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., do svojej Siene slávy. Na rok 2018 sa tak stáva oceňovanou osobnosťou ERA.

Ocenenie v minulých rokoch získali významné osobnosti z oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, ako aj zástupcovia praxe a verejného života, v roku 2014 aj bývalý premiér Talianska a prezident Európskej komisie Romano Prodi. ERA na svojej stránke uverejnila nasledujúci oznam:

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., sa narodil v Nitre v roku 1952. V rokoch 1978 - 1981 bol doktorandom na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde sa neskôr stal vedúcim Katedry ekonomiky, prodekanom a dekanom. Od roku 2010 je rektorom SPU v Nitre. Počas jeho kariéry mu udelili viacero čestných akademických titulov významných zahraničných univerzít: Doctor honoris causa - Univerzita sv. Štefana v Gödöllő (Maďarsko) 2007, Delhi School of Professional Studies and Research (India) 2010, Poľnohospodárska univerzita v Krakove (Poľsko) 2012, Národná poľnohospodárska univerzita v Kyjeve (Ukrajina) 2012, Štátna poľnohospodárska Timiriazevova univerzita v Moskve (Rusko) 2013, Belgorodská štátna poľnohospodárska univerzita (Rusko) 2016, Vinická národná poľnohospodárska univerzita (Ukrajina) 2017, Professor honoris causa - Delhi School of Professional Studies and Research (India) 2009. Od roku 2011 je prof. P. Bielik prezidentom Vyšehradskej asociácie univerzít, ktorá v súčasnosti združuje 58 univerzít z 23 krajín sveta. Viac ako 200 študentov a 60 učiteľov sa zúčastnilo na letných školách, ktoré VUA pravidelne organizuje. V roku 2013 vznikla špeciálna platforma zameriavajúca sa na mladých výskumníkov a študentov VUA YOUTH, ktorá sa každoročne podieľa na organizácii študentských vedeckých konferencií. ERA je od roku 2011 čestným členom VUA. European Retail Agency bola založená v roku 2005 v Kolíne. Jej cieľom je prepojenie univerzít a akademických inštitúcií so zameraním na vedy o živej prírode so zástupcami praxe v konkrétnych spoločnostiach a podnikoch. ERA podporuje odborný dialóg medzi svojimi členmi, zameriava sa na výmenu študentov a expertov a projektovú spoluprácu. V súčasnosti združuje vyše 200 členov.

Jdi zpět