O záhony sa starajú aj študenti v rámci výučby

napísal

Starostlivosť o záhony a ich údržba sú súčasťou praktickej výučby budúcich záhradných architektov. Študenti tretieho ročníka Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v spolupráci s pracovníkmi Botanickej záhrady SPU už dva týždne pred začiatkom semestra robia protiburinné opatrenia a dosádzajú trvalky v rozsiahlych záhonoch pred Aulou SPU.

„V rámci predmetu tvorba v sadovníckom kvetinárstve sa v tomto akademickom roku budú učiť projektovať a udržiavať záhony a toto je najlepší spôsob, ako si „vlastnoručne“ vyskúšať, čo a ako v praxi funguje,“ hovorí doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD., z Katedry biotechniky zelene FZKI, ktorá je garantkou a vyučujúcou uvedeného predmetu.

Späť