O svete korytnačiek

napísal

Pracovníci vivária, ktoré je súčasťou Botanickej záhrady SPU v Nitre, v spolupráci s Klubom chovateľov korytnačiek organizovali úspešný odborný seminár. Tretí ročník sa konal 10. novembra vo výučbovej miestnosti skleníkov BZ.

Rovnako ako v predchádzajúcich dvoch ročníkoch, boli pripravené tri prednášky. Nosnou bola téma z oblasti ochrany prírody - prednášku s názvom Monitoring a ochrana korytnačky zelenkastej v Chorvátsku predniesol Róbert Kirchner. Ďalšie dve boli zamerané na chovateľstvo - Michal Barta vystúpil s témou Chov korytnačky žltohnedej a Michal Šesták priblížil Chov korytnačky ostrohatej.

Ďalší seminár s účasťou prednášateľov z Česka a Talianska, sa uskutoční od  15. do 16. marca 2019. Nosnou bude prednáška uznávanej českej biologičky Hany Svobodovej - Ochrana morských korytnačiek na Borneu.

„Znečistenie oceánov a stav živočíchov, žijúcich v nich, je v súčasnosti jednou z často spomínaných ekologických tém, ktorej sa určite treba venovať. Aj my  ako pracovisko veľmi radi takýmto spôsobom prispejeme k zvýšeniu informovanosti a edukácie nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti,“ povedal  Róbert Kirchner, vedúci univerzitného vivária.  

Späť