NLU 2019: Úspešní absolventi si prevzali certifikáty

napísal

Nitrianska letná univerzita má ďalších úspešných absolventov. Na promócii 12. júla si šesťdesiatdeväť detí prevzalo certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr. Na slávnosti boli prítomní aj ich rodičia či starí rodičia.

Nitriansku letnú univerzitu organizujú ako spoločný projekt Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra. Malí absolventi vo veku od osem do 11 rokov sa počas dvoch týždňov hravou a tvorivou formou oboznamujú s charakterom štúdia a vybranými zaujímavými témami, ktoré predstavujú súčasť pestrej ponuky programov obidvoch nitrianskych univerzít. V rámci programu tohtoročnej NLU, ktorý tvorilo vyše 20 aktivít, sa deti učili cudzie jazyky, vyskúšali si  jazdu na traktore i na motorke, športovali, získali informácie o ľudskom tele, včelách, mede, napiekli si sušienky, ale napr. okúsili aj redaktorský, umelecký či remeselnícky chlebíček a pod.   

Terezka Pilchová absolvovala NLU prvýkrát, spolu so svojím kamarátom, susedom. Podľa nej boli aktivity letnej školy pripravené „veľmi pekne“. „Páčilo sa mi športovanie, kamerovanie, prehliadka zvieratiek vo viváriu a starostlivosť o kone a sokolov,“ povedala nadšene.

Martinko Král má za sebou už druhú NLU. Ako nám povedal, aj tento rok sa mu páčili všetky aktivity.  „Letná škola je super, lebo je to iné ako v obyčajnej škole. Nemusíme si robiť domáce úlohy, nikto  nás neskúša a naučíme sa veľa rôznych zaujímavostí. Tešil som sa na informatiku, šoférovanie, jazykové a umelecké aktivity. Veľmi zábavná bola výroba sviečky z plátu z včelieho vosku, ale aj práca s mikroskopom. Určite sa prihlásim aj na budúci rok.“

Mamičky oboch malých absolventov sa zhodli na tom, že takáto zábavná forma učenia je veľmi vhodným a zmysluplným vykrytím prázdninového času ich ratolestí. K tomuto názoru sa pridala aj stará mama Dodka Murana. „Je to prínos pre deti, získajú nielen nové poznatky, ale aj nových kamarátov. Náš Dodko sa dokonca po tejto skúsenosti vyjadril, že by chcel študovať na niektorej z nitrianskych univerzít.“ Martinkova mama podotkla, že by uvítala, keby tento projekt bežal aj počas školského roka.

Ako uviedol prorektor SPU pre vzdelávanie prof. Milan Šimko, organizátorov teší, že aj tento rok bol o štúdium na NLU obrovský záujem.  „Je to pre nás výborná vizitka. Deti sa naučia ako funguje vysoká škola a veríme, že viacerí z nich sa v budúcnosti stanú našimi riadnymi študentmi.“ Pokiaľ ide o rozšírenie NLU, prorektor sa vyjadril sa, že uvažujú aj nad organizovaním druhého turnusu, bude to však závisieť najmä od možností pedagógov, ktorí sa na zabezpečovaní programu podieľajú.

Nitrianska letná univerzita sa koná od roku 2008 a spolu s tohtoročnými absolventmi ju ukončilo 669 detí.

Z monitorovania médií: 

https://mynitra.sme.sk/c/22166768/nitra-nitriansku-letnu-univerzitu-ukoncilo-promociou-70-skolakov.html

https://nitraden.sk/foto-12-rocnik-nitrianskej-letnej-univerzity-uspesne-ukoncilo-69-novych-absolventov/

https://www.dobrenoviny.sk/c/168000/nitriansku-letnu-univerzitu-ukoncilo-promociou-70-skolakov

Mesto Nitra: Malí vysokoškoláci bombardovali primátora otázkami

 

Viac informácií na FB www.facebook.com/NLUpreDETI

 

Videoreportáž - Nitrianska letná univerzita 2019

Späť