Nitriansky samosprávny kraj ocenil spoluprácu s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja

napísal

Dekanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre doc. Oľga Roháčiková prevzala z rúk podpredsedníčky Nitrianskeho samosprávneho kraja a poslankyne NR SR Ing. Evy Antošovej pamätný list predsedu NSK Milana Belicu za úspešnú spoluprácu a podporu rozvoja NSK. Slávnostné oceňovanie bolo súčasťou workshopu na tému Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít, ktorý 12. novembra organizoval Úrad NSK.

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja a jej pracoviská dlhodobo spolupracujú s Úradom NSK v oblasti strategického plánovania, projektovej aktivity, vzdelávania, poradenstva a konzultačnej činnosti. „Za celé obdobie existencie FEŠRR sme sa podieľali na príprave viacerých strategických dokumentov a riešení zaujímavých projektov,“ uviedla dekanka fakulty. „Mnohé z nich považujeme v podmienkach Slovenska za pilotné, napríklad Certifikácia ubytovacích zariadení na vidieku v NSK, projekt BIOREGIO zameraný na regionálne modely cirkulárnej ekonomiky alebo projekt zameraný na zosúladenie potrieb vzdelávania na stredných školách s potrebami praxe. Za mimoriadne cennú považujem aj obojstrannú spoluprácu pri zabezpečovaní prednáškovej činnosti, pri riešení a posudzovaní rôznych tém kvalifikačných prác študentov fakulty a aktivitu v odborných komisiách. Pevne verím, že budeme v úspešnej spolupráci pokračovať aj v budúcnosti,“ uviedla dekanka FEŠRR.

Späť