Nitrianska letná univerzita

napísal

Od 1. do 12. júla sa konal šiesty ročník Nitrianskej letnej univerzity, ktorá je spoločným projektom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Univerzity Konštantína Filozofa a mesta Nitry, určeným deťom vo veku 9 - 12 rokov.

Letnú univerzitu otvorili slávnostnou imatrikuláciou v prvý deň letných prázdnin na pôde SPU. Počas dvoch týždňov sa deti hravou a tvorivou formou oboznámili s akademickým prostredím a zároveň mali možnosť zmysluplne využiť prázdninový čas.  Katedry a pracoviská oboch univerzít pripravili pre malých študentov množstvo zaujímavých aktivít. Mohli si vyskúšať, aké je to byť vodičom, remeselníkom, hercom, filmárom, kariérnym poradcom či výtvarníkom. Získali tiež nové vedomosti z  informatiky, angličtiny, fyziológie, mikrobiológie, meteorológie, botaniky, zoológie či environmentalistiky, naučili sa všeličo nové o svojom meste a jeho histórii a v rámci aktivity mladý olympionik absolvovali rôzne športové súťaže a hry. Za účasti vedúcich predstaviteľov oboch nitrianskych univerzít, mesta Nitry a rodičov si malí absolventi NLU na záver slávnostne prevzali certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.

Späť