Neviditeľná fyzika, veda tela či potraviny pod mikroskopom. Fakulty SPU sa opäť predstavili na Európskej noci výskumníkov

napísal

Poslaním vedcov je prinášať nové poznatky o živote okolo nás. Potvrdil to aj trinásty ročník festivalu Európska noc výskumníkov, ktorý sa 27. septembra konal v piatich slovenských mestách. Nechýbali na ňom ani odborníci z našich fakúlt.

Technická fakulta priblížila neviditeľnú fyziku

Sedemčlenný tím Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty  SPU v Nitre reprezentoval našu univerzitu v bratislavskej Starej tržnici. Dva vedecké stánky a pútavé aktivity lákali všetky vekové kategórie účastníkov. V stánku nazvanom Vidíme neviditeľné, pod taktovkou Ing. Ladislava Tótha, PhD., si návštevníci mohli prezrieť voľným okom neviditeľné prúdenie vzduchu v okolí rôznych predmetov. Pozorovanie neviditeľných fyzikálnych javov, založených na metóde Schrielenovej videografie a Moriého efektu, zaujalo veľké množstvo návštevníkov. V druhom stánku s názvom Zahraj si na imaginárnom nástroji,  pod vedením doc. Ing. Vladimíra Cvikloviča, PhD., si mohli potenciálni hudobníci overiť, či vedia hrať na klavíri aj bez viditeľnej klávesnice. Systém bol vytvorený na základe laserového 2D skenera. Informácie o polohe prstov boli matematicky vytriedené pomocou programu, vytvoreného na tento účel a na základe ich polohy bol v obvodoch syntetizátora vygenerovaný príslušný tón. Systém podporoval 32-hlasovú polyfóniu, čím si získal aj menších účastníkov. Títo sa neváhali pustiť aj do štvorručných až šesťručných improvizácií.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva vyslal svoje vedecké tímy do Popradu a Košíc

Zástupcovia Katedry fyziológie živočíchov reprezentovali Fakulty biotechnológie a potravinárstva  SPU v Nitre sa v Poprade predstavili so stánkom nazvaným Spoznaj vedu nášho tela. Mladí nádejní vedci a vedkyne si mohli vyskúšať prácu s pipetou, zhotoviť  si vlastné vedecké náhrdelníky, pozorovať  bunky pod mikroskopom alebo extrahovať  DNA z jahôd. Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov, Katedra biochémie a biotechnológie a Katedra fyziológie živočíchov vyslali svojich „bojovníkov za zdravú výživu“ do Košíc, kde prezentovali svoje poznatky v stánku Študujeme, čo jeme a pijeme. Návštevníkom predstavili iný pohľad na potraviny, ktoré každodenne konzumujeme a ponúkli im produkty svojej práce. Mladí výskumníci si vyskúšali elektroforetickú separáciu vzoriek. Stánky sa stretli s výborným ohlasom nielen zo strany žiakov a študentov, ale aj rodičov a organizátorov podujatia.

O festivale

Festival Európska noc výskumníkov vznikol z iniciatívy Európskej komisie a paralelne sa koná v tridsiatich  štátoch Európy.  Organizátorom  13. ročníka podujatia, ktoré na Slovensku prebiehalo v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Poprade, bola Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácii SR. Motto tohtoročného festivalu bolo: Život ako ho (ne)poznáme.

 

Minitoring médií

Nitriansky hlásnik: Fakulty SPU na festivale výskumníkov

Späť