Naša univerzita medzi “Erasmus Success story 2012”

napísal

Európska komisia v rámci hodnotenia realizácie a dopadov vlajkového vzdelávacieho programu EÚ Erasmus každoročne vyhlasuje súťaž úspešných príbehov univerzít (Erasmus Success Story). Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky univerzity, ktoré sú zapojené do programu Erasmus. Externí hodnotitelia Európskej komisie prihlášky vyhodnocujú a “najúspešnejšie” príbehy sú následne zverejnené v brožúrke Erasmus Success Story pre daný rok. 

Minuloročnou témou bola Podpora reformy: úloha programu Erasmus vo vysokoškolskom vzdelávaní prostredníctvom mobility učiteľov a pracovníkov VŠ a Erasmus Intenzívnych programov. Keďže v rámci Slovenska SPU patrí medzi najúspešnejšie univerzity v realizácii práve Erasmus Intenzívnych programov, prihlásili sme sa do súťaže i my a boli sme úspešní. Príbeh našej univerzity sa tak stal jedným z dvadsiatich najúspešnejších príbehov programu Erasmus v roku 2012.

Elektronická verzia brožúrky 

Späť