Na SPU vystúpil prof. Walter Leal

napísal

Na pozvanie rektora SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., sme na pôde SPU privítali prof. Waltera Leala z Hamburgskej univerzity aplikovaných vied v Nemecku, ktorý je aj riaditeľom výskumného a transferového centra  Applications of Life Sciences a nositeľom niekoľkých čestných doktorátov, udelených univerzitami v Európe a Latinskej Amerike za medzinárodný výskum v oblasti klimatických zmien a udržateľného rozvoja.     

V Kongresovej sále ŠD A. Bernoláka vystúpil  6. júna na pracovnom seminári Kurz vedeckého publikovania, určenom študentom 3. stupňa štúdia a všetkým, ktorí chcú zvýšiť kvalitu svojich publikačných výstupov.  

Riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri SPU v Nitre knižnice Mgr. Beáta Bellérová, PhD., informovala o pokračovaní v tejto aktivite a ďalší cyklus prednášok a seminárov na túto tému začne v septembri.

Späť