Na Agrokomplexe 2014 sa úspešne prezentuje aj SPU

napísal

Na nitrianskom výstavisku Agrokomplex  21. augusta slávnostne otvorili 41. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy. Už tradične sa na nej prezentuje aj Slovenská poľnohospodárska univerzita.

Výstavu poctil svojou návštevou predseda vlády SR Robert Fico, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek, exprezident SR Ivan Gašparovič, členovia NR SR, štátni tajomníci MPaRV, nechýbala ani veľvyslankyňa ČR na Slovensku Livia Klausová a český minister poľnohospodárstva Marian Jurečka.  V príhovoroch najvyšších štátnych predstaviteľov rezonovala najmä problematika potravinovej sebestačnosti Slovenska, hodnotenie výsledkov tohtoročnej žatvy, ako aj reakcie na zákaz dovozu potravín z EÚ do Ruskej federácie.

SPU v Nitre sa aj tento rok prezentuje návštevníkom svojou expozíciou v pavilóne M1, ktorú navrhla a vytvorila Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou v spolupráci s Botanickou záhradou SPU a Slovenskou poľnohospodárskou knižnicou. Záujemcovia už tradične môžu získať  informácie o akreditovaných študijných programoch jednotlivých fakúlt, najnovších vedeckých monografiách  vydaných vo Vydavateľstve SPU a ďalších publikáciách odborníkov našich fakúlt. Expozíciu esteticky dotvára zeleň a kvetinové a ovocné aranžmány z BZ, ktorá na výstave tiež ponúka predaj prebytkov interiérových rastlín Jedinečnú atmosféru expozície dotvára aj veľkoplošná fotografia SPU či veselý kútik pre deti. Záujemcom o štúdium sú k dispozícii študijné príručky jednotlivých fakúlt a rôzne iné propagačné materiály, bližšie informácie im poskytujú aj prítomní zástupcovia fakúlt. Veľký záujem je aj o vedecké časopisy Acta a univerzitný dvojtýždenník Poľnohospodár. Vedenie univerzity, zastúpené poverenou prorektorkou pre vzdelávaciu činnosť a ECTS prof. Zdenkou Gálovou a dekanmi fakúlt,  privítalo v expozícii SPU viacero významných hostí, medzi nimi veľvyslankyňu ČR na Slovensku Liviu Klausovú, bývalého prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomíra Jahnátka, českého ministra poľnohospodárstva Mariana Jurečku, poslanca NR SR Martina Fecka, predsedu NSK Milana Belicu, členky NR SR – Janu Laššákovú, Renátu Zmajkovičovú a Eriku Jurinovú, štátnu tajomníčku MPaRV SR prof. Magdalénu Lacko-Bartošovú, štátneho tajomníka MPaRV SR Štefana Adama, riaditeľku Finančného odboru MPaRV Janu Mrvovú, predsedu SPPK Milana Semančíka, akademických funkcionárov z Mendelovej univerzity v Brne - prorektora prof. Pavla Doležala a emeritného dekana AF prof. Ladislava Zemana, ako aj ďalších.

Už tretí rok sa na Agrokomplexe prezentujú aj doktorandi Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU. Ako nás informovala dekanka Ing. Klaudia Halászová, PhD., po úspešných ročníkoch ich opäť oslovilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyprojektovať pavilón F a zrealizovať  myšlienku rozvoja vidieka hravou formou.  Expozícia pod názvom Objavenie rozprávkového vidieka je určená najmä deťom.Čarokrásne zázraky slovenskej prírody a hospodárstva sú obohatené o rozprávkové motívy, objavovanie začína pri rozprávkovej knihe umiestnenej v centre pavilónu, ktorá pomáha výletníkov viesť po náučných chodníkoch.

Na výstave má pravidelne svoju expozíciu aj Technická fakulta SPU. Tento rok sa v rámci nej prezentuje pracovisko - Oddelenie dopravnej  výchovy a služieb. Pre záujemcov je pripravená aj novinka – simulátor autonehody, kde si môžu bezpečne vyskúšať, ako to vyzerá počas dopravnej nehody.

Na tohtoročnej výstave sa prezentuje asi 450 firiem nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Srbska, Slovinska,  Francúzska, Bieloruska a ďalších krajín.  Agrokomplex 2014 potrvá do  24. augusta.

Späť