Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná navštívila svoju alma mater

napísal

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná navštívila 20. júna Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre – svoju alma mater. 

Na stretnutí s vedením univerzity a fakúlt, Výskumného centra AgroBioTech, Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku, predstaviteľmi Akademického senátu SPU a univerzitnej odborovej organizácie sa prediskutovali oblasti aktivít univerzity dôležité z pohľadu ministerstva. Zároveň vedenie SPU na čele s rektorom Dr.h.c. prof. Petrom Bielikom, PhD., avizovalo rezortu, že na univerzite sú odborníci na všetky témy súvisiace s poľnohospodárstvom a potravinárstvom a sú pripravení plniť požiadavky praxe, prípadne aj ministerstva pôdohospodárstva. 

V úvode stretnutia sa diskutovalo o kvalite vzdelávania, nevyhnutnosti prepojenia teórie, vedy a výskumu s aplikačnou praxou, uplatniteľnosti absolventov vysokých škôl, medzi nimi aj budúcich odborníkov v sektore  poľnohospodárstva a potravinárstva, atraktivite poľnohospodárskeho sektora, ako aj podpore vzdelávacích, projektových a vedeckovýskumných aktivít SPU.  Na stretnutí odzneli návrhy z jednej aj druhej strany.

Ako sa vyjadrila Gabriela Matečná, poľnohospodárstvo v súčasnom stave nie je udržateľné. „Treba zlepšiť uplatniteľnosť mladých ľudí, podporiť  tých, ktorí  sa uchádzajú o pracovnú pozíciu v agrosektore. Nevyhnutná je  kvalitná odborná príprava študentov, preklenutie medzery medzi vysokou školou a aplikačnou praxou, tiež vytvorenie prostredia pre mladých absolventov, ktorí naberajú poznatky a skúsenosti v zahraničí, aby ich mohli aplikovať doma, na Slovensku.“ Zdôraznila, že univerzity musia ráznejšie vyžadovať od svojich študentov vedomosti a prezentovať úspešných ľudí z praxe, manažérov, ktorí vedia reálne riešiť problémy.     

Počas diskusie sa hovorilo aj o konkrétnych možnostiach spolupráce SPU s ministerstvom pôdohospodárstva. Ako sa vyjadril rektor prof. Peter Bielik, výskumníci z univerzity sú pripravení aktívne spolupracovať s rezortom v tvorbe rôznych koncepcií, analýz a pod. V rámci predstavenia činnosti Výskumného centra AgroBioTech sa rektor vyjadril, že snahou univerzity je robiť certifikované laboratóriá, odborné analýzy.  „Slovensko potrebuje zdravé a bezpečné potraviny. Vybudovaním Výskumného centra AgroBioTech sme schopní poskytovať rôznu expertíznu činnosť, poradenstvo vývojových produktov pre sektor ako taký. Navrhujeme napr. spoločný postup získavať medzinárodné certifikáty v tom, že by sme mohli byť akreditovanými laboratóriami pre poľnohospodárske podniky – spracovateľov, pestovateľov, šľachtiteľov atď.  Poskytnúť to, čo dnes absentuje, aby naši podnikatelia, výrobcovia produktov nechodili  hľadať odborné zázemie do zahraničia. Toto prázdne miesto chceme zaplniť aj s podporou ministerstva.“

G. Matečná sa vyjadrila, že ministerstvo je naklonené spolupráci s SPU v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. „Keď otvoríme nejaké pracovné skupiny, budeme do nich angažovať aj odborníkov z SPU. Pokiaľ ide o finančnú podporu, je možnosť a priestor získať financie na vzdelávanie, marketing a podporu predaja, lebo niektoré výzvy budeme ešte len otvárať. Tiež máme rôzne projekty, v rámci ktorých napr. centrá excelentnosti môžu žiadať o financie,“ vyjadrila sa ministerka pôdohospodárstva. Na margo výskumu zdôraznila, že Slovensko potrebuje aplikovaný výskum. „Potrebujeme robiť špeciality, ktoré vieme prezentovať svetu. Napríklad hovorili sme o sladovníckom jačmeni, ktorý vieme veľmi dobre robiť, aj predať do iných krajín. Treba pouvažovať o certifikovanom pivovarníckom laboratóriu v rámci VC AgroBioTech, ktorý by hovoril o potenciáli tejto plodiny,“ konštatovala ministerka.

Ako na záver povedal rektor prof. P. Bielik, vo výskumnom centre sú vytvorené vynikajúce podmienky, perspektívy sú  veľké, jednak čo sa týka priestorového vybavenia a samozrejme aj ľudského potenciálu. „Je veľa styčných bodov, v rámci ktorých možno navzájom spolupracovať. Prístup pani ministerky a návrhy, ktoré odzneli z jej úst, nám dávajú záruku, že sa môžeme vo vzájomných vzťahoch posunúť dopredu.“

Z monitorovania médií:

TV Nitrička: http://www.tvnitricka.sk/spravodajstvo/ocakavania-ministerstva-a-univerzity.html?page_id=6071

Roľnícke noviny, číslo 25/2016,  22. júna, 1. strana: Ministerka na návšteve SPU

Videoreportáž Internátneho televízneho štúdia Mladosť

 

Späť