Medzinárodná CASEE zimná škola priniesla najnovšie poznatky o potravinách, výžive aj inováciách

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Fakulta biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech a CASEE univerzitami zorganizovala  online medzinárodnú CASEE zimnú školu Food Environment and Health Risk Assessment in Danube Region (DanubeFEHRA). Uskutočnila sa od 25. januára do 5. februára.

Prorektor SPU pre strategický rozvoj doc. Drahoslav Lančarič a dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva prof. Norbert Lukáč na slávnostnom otvorení podujatia vyzdvihli spoluprácu s CASEE členmi a medzinárodný záujem, ktorého dôkazom bola  aj účasť 13 študentov a doktorandov z Českej republiky, Maďarska, Chorvátska, Poľska, Brazílie a Slovenska.

Odborný program zimnej školy pod garanciou prof. Adriany Kolesárovej, prodekanky FBP a Ing. Evy Ivanišovej, PhD., pozostával z virtuálnych exkurzií, praktických seminárov  a vedeckých prednášok, ktoré viedli renomovaní odborníci z dvanástich krajín – z Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Srbska, Chorvátska, Španielska, Thajska, Indie, Brazílie a Slovenska. Prostredníctvom prednášok získali účastníci nové informácie o netradičných zdrojoch potravy, výrobkoch z hmyzu a kvalite organických potravín, ako aj o bioaktívnych látkach a ich vplyve na reprodukčné funkcie, imunitný systém a cukrovku. Nadobudli znalosti o rizikových faktoroch potravinového reťazca, ťažkých kovoch, reziduách pesticídov v potravinách, mykotoxínoch a potravinových alergénoch. Zimná škola ponúkla aj vedomosti o nutrigenomike, senzometrike a senzorickej analýze, problematike vín, medov, cereálií a kávy. Ďalšie prednášky boli zamerané na technológiu sušenia, mikrokapsuláciu, technológiu sous-vide pre mäsové výrobky, ale aj na trendy v pivovarníctve a balení potravín. Okrem toho  si účastníci vypočuli prednášku o ochorení COVID 19 a jeho vplyve na agropotravinársky sektor. Virtuálne prehliadky ponúkli zaujímavosti o káve - od zrna po šálku, ochutnávke vína či exkurziu do Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. Okrem vedeckých informácii odznela aj zaujímavá prednáška na tému ako zvýšiť svoju „osobnú značku“ počas náborového procesu, čo účastníci ocenili, keďže dnes je veľmi dôležité pracovať na sebe, zdokonaľovať sa a vedieť sa „predať“ na trhu práce.

Počas zimnej školy prebiehali aj online semináre, spojené s vytváraním návrhov nových, atraktívnych potravinárskych výrobkov. Rozdelené boli na tri praktické časti, ktoré na seba logicky nadväzovali. Prvý seminár s názvom Phytonutrients in functional foods. Target group profile pod vedením Ing. Simony Baldovskej, PhD., a PaedDr. Silvii Jakabovej, PhD., bol kreatívny a vďaka účastníkom, ktorí s veľkým nadšením riešili rôzne úlohy, bol výsledkom profil konzumenta a návrh typu funkčnej potraviny ušitej na mieru pre potreby konkrétnej cieľovej skupiny. Účastníci seminárov navrhli nealkoholické pivo z ovsa a granátového jablka s obsahom biologicky aktívnych látok – β-glukánov a polyfenolov s množstvom zdraviu prospešných účinkov, potrebných najmä pre starších ľudí  a proteínovú ovsenú tyčinku s prídavkom folátov (kyseliny listovej), odporúčanú najmä tehotným ženám. Druhý seminár Virtual kitchen: customer-oriented food design process pod vedením Ing. Jaroslava Michalka, PhD., a Ing. Patrície Martišovej bol venovaný dizajnovaniu funkčnej potraviny z hľadiska detailného výberu zloženia výrobku  a špecifikácie nutričných a výživových tvrdení. Navrhnutý výrobok bol následne hodnotený z hľadiska marketingových možností uvedenia na trh, čo bolo predmetom tretieho praktického online seminára s názvom How to market your product. Pod vedením Ing. Tomáša Jambora, PhD., a Ing. Filipa Tirpáka, PhD., bol venovaný tvorbe marketingového plánu k navrhnutým produktom.

Posledný finálny deň účastníci prezentovali projekty s navrhnutými inovatívnymi výrobkami, na ktorých intenzívne pracovali počas zimnej školy v dvoch tímoch. Komisia ocenila vysokú odbornosť prípravy, prezentácie, grafickú, ako aj formálnu úroveň. Boli udelené dve ocenenia – cenu za najlepší inovatívny výrobok získal nápoj POMELICIOUS a cenu za najlepší eco-friendly výrobok získala tyčinka PRO-HEALTH. Účastníci prostredníctvom dotazníka vyjadrili spokojnosť s odbornou a vedeckou úrovňou zimnej školy, ako aj jej organizáciou.

Účastníkom boli zaslané certifikáty o absolvovaní zimnej školy (4 ECTS), ako aj milá pozornosť v podobe balíčka s originálnymi reprezentačnými predmetmi. Okrem získania cenných odborných a vedeckých vedomostí bolo pre nich nemalým prínosom aj nadviazanie nových priateľstiev, kontaktov a zdokonalenie sa v anglickom jazyku.

CASEE zimná škola sa po prvýkrát konala online, čo bolo pre našu inštitúciu veľkou výzvou. Veríme, že v tomto trende budeme pokračovať a aj v budúcnosti budeme realizovať ďalšie odborné a vedecké online podujatia na vysokej úrovni.

Späť