Medzi novými Študentskými osobnosťami Slovenska je aj trojica doktorandov z SPU v Nitre

napísal

V  národnej súťaži mladých talentovaných ľudí Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2018/2019 zvíťazili v troch z dvanástich kategórií doktorandi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ocenenie si prevzali 17. decembra.

Titul Študentská osobnosť Slovenska v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika získal Ing. Patrik Kósa, doktorand z Technickej fakulty, ktorý skúma vplyv prúdenia vzduchu na snímače, používané pri meraní koncentrácie plynov v ovzduší prostredníctvom dronov. Zástupcovia odbornej verejnosti mu zároveň udelili špeciálnu cenu ABB za prínos pre  prax. V kategórii  Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo si víťazstvo odniesla Ing. Dana Rajnincová, PhD., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva, ktorá sa vo svojej dizertačnej práci zamerala na detekciu alergénov v surovinách pre výrobu bezpečných a zdraviu prospešných potravín. Laureátom v kategórii Ekonómia sa stal Ing. Peter Šedík, PhD., z Fakulty ekonomiky a manažmentu, ktorý sa venuje spájaniu ekonómie a včelárskej praxi  a skúma správanie ľudí pri spotrebe a nákupe medu.

Podujatie už po pätnásty raz pripravila nezisková organizácia Junior Chamber International - Slovakia v spolupráci so Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied. Záštitu nad súťažou prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

 

Foto: Pravda.sk

Späť