Laboratórium spotrebiteľských štúdií zaujalo aj veľvyslanca Spojeného kráľovstva

napísal

Vďaka mediálnej podpore, s ktorou sa stretlo otvorenie Laboratória spotrebiteľských štúdií Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, prejavili viaceré subjekty a osobnosti záujem o výskumné možnosti tohto unikátneho pracoviska. Medzi nimi bol aj britský veľvyslanec na Slovensku Andrew Garth, ktorý navštívil fakultu 23. novembra.

Zaujímal sa tiež o patentované technológie a na stretnutí s dekankou FEM prof. Elenou Horskou a vedúcim laboratória Ing. Jakubom Berčíkom, PhD., spoločne uvažovali o potenciálnej projektovej a vedeckovýskumnej spolupráci s britskými subjektmi pôsobiacimi na Slovensku.

Laboratórium spotrebiteľských štúdií, ktoré bolo na FEM SPU v Nitre slávnostne otvorené 16. októbra 2018, predstavuje simulovaný predajný priestor na podrobné skúmanie nákupného procesu, rozhodovania kupujúceho a trénovanie praktického retailingového merchandisingu. Cieľom štvorročného projektu je posunúť vzdelávanie a výskum na Slovensku v oblasti obchodu, marketingu, manažmentu a ekonómie s využitím najnovších technológií.

 

Späť