Knižnica - priestor pre spájanie vedy a umenia

napísal

V Slovenskej poľnohospodárskej knižnici pri SPU otvorili začiatkom marca výstavu obrazov Kataríny Kukovej s názvom Obrazy – príbehy.

Výstava prezentuje súbor malieb z viacerých etáp autorkinej výtvarnej tvorby, inšpirovaný umeleckými, hudobnými a literárnymi dielami.  „Každá zo sérií zobrazuje určitý príbeh,“ hovorí  Katarína Kuková.  „Často sa inšpirujem dielami autorov z rôznych historických období. Moje vlastné práce potom predstavujú spôsob, akým ich vnímam, zaujme ma detail, farebná kombinácia alebo pocit, ktorý si pamätám. Jednotlivé maľby alebo série zachytávajú proces, ktorým tieto informácie spracovávam,“ prezrádza. Vo svojej tvorbe používa rôzne techniky, klasickú olejomaľbu, experimentálnejšie prístupy, dripping, prácu so syntetickými farbami, či kombinovanú techniku. Pracuje tiež s dymom zo sviečky či farbou, ktorá sa používa  pri reštaurátorských prácach. „Samozrejme, ovplyvňujú ma  aj ďalšie vnemy z  každodenného života, ale i príroda, literatúra alebo hudba,“ priznáva autorka.  Dôkazom je napríklad obraz inšpirovaný skladbou estónskeho hudobného skladateľa Arva Pärta, ktorý  vytvorila dymom zo sviečky. 

Podľa slov riaditeľky Slovenskej poľnohospodárskej knižnice pri  SPU Mgr.  Beáty Bellérovej, PhD., výstavy umeleckých diel, ale aj študentských prác a projektov organizujú viackrát do roka. „Našou snahou je ukázať študentom a návštevníkom knižnice aj kultúrny rozmer tejto inštitúcie a zdôrazniť miesto kultúry v každodennom živote“, hovorí riaditeľka.

„Myslím si, že knižnice prestavujú zaujímavý priestor pre spájanie vedy a jednotlivých druhov umenia,“ dodáva Katarína Kuková. „Literatúra zase dáva veľký priestor vizuálnej predstavivosti, ktorá dotvára čítaný text. Preto som uvítala možnosť vystavovať svoje práce práve v Slovenskej poľnohospodárskej knižnici. Literatúra aj výtvarné umenie nám môžu pomôcť zastaviť sa, spájať jednotlivé informácie a hlbšie vnímať momenty každodenného života.“

Výstava Kataríny Kukovej Obrazy – príbehy potrvá  do polovice apríla.

Späť