Kam na vysokú: SPU na prezentačnej výstave v Nitre

napísal

Blíži sa čas podávania prihlášok na vysoké školy. Množstvo žiakov stredných škôl už teraz uvažuje nad výberom vhodnej školy a študijného programu. Pomôcť im v rozhodovaní a poskytnúť im informácie potrebné pri správnom výbere vysokej školy na jednom mieste má ambíciu aj moderná prezentačná výstava pomaturitného a celoživotného vzdelávania - Kam na vysokú, ktorá sa postupne koná v siedmich slovenských mestách. V Nitre sa uskutočnila 29. januára a nechýbala na nej ani naša univerzita.

Na výstave v PKO v Nitre sa stredoškolákom viacerými interaktívnymi prostriedkami prezentovali vysoké školy a zástupcovia praxe, ktorí informovali záujemcov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnení v praxi.

​Zástupcovia zo všetkých šiestich fakúlt našej univerzity prítomným študentom, výchovným poradcom, pedagógom, ale i ostatným návštevníkom odpovedali na otázky súvisiace s možnosťami vysokoškolského štúdia na SPU, s podmienkami prijatia na študijné programy,  s jazykovým vzdelávaním, štipendiami, ako aj na otázky týkajúce sa života na univerzite a možností uplatnenia na trhu práce. So zaujímavou prezentáciou vystúpili zástupcovia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty, ktorí stredoškolákom priblížili aj študentské projekty. 

Bez kvalitného vzdelania je veľmi ťažké uplatniť sa na trhu práce. „Toto si uvedomujú aj stredoškoláci a pri výbere študijného programu sa oveľa pozornejšie venujú práve otázke budúceho uplatnenia v praxi. Veríme, že viacero z týchto študentov k nám zavíta vo februári a v marci na dni otvorených dverí, počas ktorých budú mať možnosť nahliadnuť aj do priestorov našich fakúlt,“ povedal prorektor SPU pre vzdelávanie prof. Milan Šimko.

SPU v Nitre sa aj tento rok zúčastňuje na všetkých siedmich veľtrhoch pomaturitného vzdelávania Kam na vysokú. Najbližšie výstava poputuje do Žiliny (30. 1.).

 

Späť