K tisíckam absolventov SPU v Nitre pribudli noví. Vysokoškolské diplomy si dnes prevzali inžinieri z FEŠRR

napísal

S dodržaním prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení sa v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konali 7. júla prvé tohtoročné promócie. Charakterizovali ich nielen tradičné kvety, slzy a objatia, ale predovšetkým rúška, rukavice a rozostupy. Diplomy inžinierov si prišli prevziať študenti Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorí od 22. do 26. júna úspešne zložili štátne záverečné skúšky.

Titul inžinier získalo 30 absolventov študijného programu rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu, 13 absolventov environmentálneho manažmentu a 60 absolventov študijného programu regionálny rozvoja  a politiky EÚ, (z toho štrnásti absolvovali štúdium v kombinovanej forme v anglickom aj slovenskom jazyku).

Rektorka SPU doc. Klaudia Halászová zablahoželala zúčastneným študentom k ukončeniu vysokoškolského štúdia a keďže splnili všetky podmienky, s potešením súhlasila, aby im bol udelený titul inžinier. „Dnešnou promóciou sa pripájate k takmer 86-tisícom absolventov našej univerzity, ktorí za obdobie jej existencie ukončili štúdium,“ povedala rektorka.

Dekanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja doc. Oľga Roháčiková, odovzdala študentom vysokoškolské diplomy.  Vo svojom vystúpení  vyjadrila radosť, že tieto výnimočné chvíle môžu tráviť všetci spoločne. „Pred pár týždňami by tomu asi nik neuveril. Veď posledné mesiace naše životy ovplyvňuje pandémia a riadia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva,“ pripomenula dekanka. „Ale život  sa nezastaví. Akceptovali sme nevyhnutnosť fyzickej odlúčenosti, nahrádzanej rozhovormi po telefóne alebo cez internet, naučili sme sa žiť v preľudnených bytoch a vychádzať do vyľudnených ulíc. Prijali sme fakt, že život sa presunul do virtuálneho sveta. Prispôsobil sa tomu vzdelávací proces, chod štátnych a samosprávnych orgánov, biznis, ale aj kultúra a šport. Treba rátať s tým, že aj keď sa hrozba pandémie skončí, svet už môže byť úplne iný. Nech však už bude akýkoľvek, bude to svet, v ktorom prežijete svoj život so všetkými jeho radosťami aj starosťami. To on vám teraz bude učiteľom,“ zdôraznila docentka Oľga Roháčiková a zaželala čerstvým inžinierom, aby do novej etapy svojho života vykročili správnou nohou. „Choďte neochvejne za svojím cieľom. Nezabúdajte však pritom na láskavosť, ústretovosť a pomoc druhým. V ťažkých dobách preukážte svoju ľudskosť. Nová pandémia nám exemplárne ukázala našu zraniteľnosť a vzájomnú odkázanosť,“ dodala na záver dekanka FEŠRR.

Promócie absolventov inžinierskeho štúdia budú pokračovať aj na ostatných fakultách  (17. 7. Fakulta biotechnológie a potravinárstva, 20. – 21. 7. Fakulta ekonomiky a manažmentu, 22. 7. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, 23. 7. Technická fakulta a 28. – 29. 7. Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov). Celkovo si diplom príde osobne prevziať takmer tisíc inžinierov, absolventov dennej aj externej formy štúdia.

Späť