K 17. novembru: Sloboda nie je samozrejmosť

napísal

Na Slovensku od roku 2001 slávime 17. november ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Sloboda nie je samozrejmosť, treba ju neustále kultivovať.

Sedemnásty november sa spájal aj s Medzinárodným dňom študentstva, ktorý bol vyhlásený v Londýne Medzinárodným zväzom študentstva v roku 1941 na manifestácii solidarity s českými študentmi ako spomienka na rozpútanie fašistického teroru proti českým vysokým školám a ich študentom v roku 1939.

Podobne ako v roku 1939, aj v novembri 1989 katalyzátormi významných historických udalostí, ktoré prispeli k zmene pomerov v našej krajine, boli študenti. Práve oni majú zásluhu na páde totalitného režimu, na tom, že slobodu a demokraciu nemožno umlčať.

Jedným z historických posolstiev novembrových udalostí, ktoré si chceme a musíme pripomínať je, že kultúra, pamäť a vzdelávanie sú tým základom, ktorý dokáže uchovať univerzálne hodnoty spravodlivosti a slobody. Je podstatné si pozitíva demokracie pripomínať, ale zároveň ich treba ochraňovať a zveľaďovať, pretože tento proces neprebieha automaticky. Aj my na akademickej pôde nesieme zodpovednosť za budúcnosť univerzitného vzdelávania, vedy, ale aj zachovávanie pamäti a odkazu minulosti, za napĺňanie poslania a zmyslu novembrových udalostí.

Pojem slobody je skloňovaný aj v súčasnej neľahkej situácii globálnej pandémie. Miera slobody je priamo spojená s mierou vlastnej zodpovednosti každého z nás voči sebe, voči blízkemu i vzdialenejšiemu okoliu. V slobodnom svete to inak ani nemôže byť. Len sloboda založená na individuálnej zodpovednosti a solidarite je slobodou v tom pravom slova zmysle.

Späť