Jediná Slovenka medzi stážistami RIS Talents je z FBP

napísal

Vďaka projektu EIT Food RIS Fellowships: RIS Fellowships (určenému študentom a absolventom II. stupňa VŠ štúdia a mladým podnikateľom) a RIS Talents (určenému doktorandom a post-doktorandom) mali mladí nadšenci vedy možnosť prihlásiť sa a prostredníctvom jedinečnej profesionálnej platenej stáže v dĺžke 3 až 6 mesiacov podieľať sa na podnikateľských inováciách v agropotravinárskom sektore.


V letnom období sa konal výber stážistov RIS Talents, ktorí získajú pracovné skúsenosti a budú aktívne zapojení do inovatívnych projektov, ako aj do projektov výskumu a vývoja v partnerských organizáciách EIT Food. Ako jediná zo Slovenska sa do výberu dostala doktorandka z Katedry fyziológie živočíchov Fakulty biotechnológie a potravinárstva Simona Baldovská. Bude absolvovať odbornú špecializovanú stáž v Inštitúte morského výskumu (IIM-CSIC / Instituto de Investigaciones Marinas - Consejo Superior de Investigaciones Científicas) vo Vigu v Španielsku, kde sa bude venovať výskumu plodov mora a ich vzťahu k neurodegeneratívnym ochoreniam s využitím proteomických a lipidomických analýz.

Späť