Hostia z Číny o spoločnom výskume

napísal

26. júna 2013 navštívila SPU v Nitre delegácia z Čínskej akadémie poľnohospodárskych vied a Národného moderného poľnohospodárskeho mesta pre vedu a technológiu so sídlom v Pekingu, ktorú viedol jej riaditeľ, prof. Hui-yi Cai.
Predmetom rokovania, na ktorom sa zúčastnila prorektorka prof. dr. Ing. Elena Horská, dekan FBP prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., doc. Ing. Marcela Capcarová, PhD. Ing. Eduard Pintér, PhD. a Ing. Peter Czako, PhD., bolo identifikovanie možností pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti spoločného výskumu a akademických mobilít. Pozornosť sa sústredila najmä na výmenu poznatkov a výskum v potravinárstve, pri spracovaní mlieka, výrobe syrov a vína. Záujem čínskych partnerov vyplynul zo zvýšenej spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na čínskom trhu a snahe reagovať inováciami na meniace sa spotrebiteľské preferencie. 
 

Späť