FZKI: Deň otvorených dverí priblížil záujemcom o štúdium atmosféru na fakulte

napísal

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre 25. januára otvorila svoje dvere pre uchádzačov o štúdium záhradnej a krajinnej architektúry, krajinného inžinierstva a záhradníctva.

V priestoroch fakulty na Tulipánovej ulici skupinky stredoškolákov sprevádzaných svojimi učiteľmi, spolu s ostatnými - individuálne prichádzajúcimi záujemcami o štúdium, mali možnosť zažiť atmosféru na fakulte, oboznámiť sa s náplňou jednotlivých predmetov, ale aj priestormi FZKI. Cyklus prednášok so všeobecnými informáciami dopĺňali interaktívne prezentácie. Uchádzači o štúdium si počas nich mohli vytvoriť vlastný 3D model, naplánovať si ideálnu krajinu, oživiť vodu, oboznámiť sa s rôznymi pôdnymi frakciami a metódami kompostovania či predpovedať počasie. Vyskúšali si nástroje záhradného architekta a overili si svoje znalosti v určovaní drevín a v laboratórnych podmienkach sa mohli presvedčiť či je naozaj citrón najbohatším zdrojom vitamínu C.

Bohatý sprievodný program Dňa otvorených dverí na FZKI doplnili ukážky aranžovania, prezentácia druhov jabĺk zo slovenských sadov a workshop na tému ART VIZUALIZÁCIA.

 

Monitoring médií

TV Nitrička: Deň otvorených dverí na FZKI v Nitre

NitraDeň.sk: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU privítala záujemcov o štúdium s takýmto programom

Späť